Etkinlikler

Mobius ISO CAT I​

Mobius Enstitüsü Kategori I kursu vibrasyon analizine yeni başlayanlar, vibrasyon dataları toplayanlar, vibrasyon analizi ve durum izleme konularını daha derin ve daha iyi anlamak isteyenler için ideal bir başlangıç noktasıdır.

Kasım 4
Kasım 7
Kaplin Ayar Cihazı Kullanım

Eğitimde, günümüz lazer hizalama sistemlerini kullanmak için gerekli temel kavramlar anlatıldığı gibi, aynı zamanda sistemin neden ve nasıl çalıştığını anlamanıza da odaklanılacaktır.

Kasım 12
VibXpert ve OMTC Kullanım

2 kanallı ileri düzey vibrasyon analiz cihazı kullanan müşterilerimize, cihazlarını aldıkları ilk yıl içerisinde her biri 3 gün süren toplam 12 günlük eğitim verilmektedir. Eğitimde teorik eğitimin yanı sıra cihaz ve yazılım üzerinde pratik eğitimler de verilmektedir.

Kasım 13
Kasım 15
Mobius ISO CAT I​I

Bu eğitim, titreşimin temel ilkelerine hakim; daha iyi ve doğru veri almak isteyen, hata koşullarını analiz etmek ve hizalama ve balansı derinlemesine anlamak isteyen analistler için uygundur.

Kasım 18
Kasım 22
Uygulamalı Titreşim Ölçüm ve Analiz

Titreşim ölçüm ve analiz eğitimi 4 günlük bir program olup titreşim teorik eğitiminden başlanarak basit ve karmaşık arızaların tespit edilebildiği; ölçüm noktalarının belirlenmesi, ölçümün nasıl alınacağı, hangi verilerin ölçüleceği, örnek arızaların spektrumda nasıl görüneceği, rulman arızaları ve şaft hizasızlığı gibi konuları kapsamaktadır.

Aralık 2
Aralık 5
ITC Termografi Eğitimi Level 1

Seviye I Termografi Eğitimi, termal kamera kullanıcılarına yönelik olup, termografinin çeşitli durum izleme ve tahmini bakım uygulamaları için nasıl kullanıldığına odaklanmaktadır.

Aralık 9
Aralık 13
VibXpert ve OMTC Kullanım

2 kanallı ileri düzey vibrasyon analiz cihazı kullanan müşterilerimize, cihazlarını aldıkları ilk yıl içerisinde her biri 3 gün süren toplam 12 günlük eğitim verilmektedir. Eğitimde teorik eğitimin yanı sıra cihaz ve yazılım üzerinde pratik eğitimler de verilmektedir.

Eylül 11
Eylül 13
Güvenilirlik Odaklı Bakım Eğitimi

Günümüz rekabet koşullarında, maliyetleri düşürme çalışmaları her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Diğer taraftan üretim tesisleri, emre amadelik oranı ve ekipman verimliliğini de artırmayı öncelikli hedef haline getirmiş durumdalar.

Haziran 27
Haziran 28
Mobius ISO CAT II

Bu kurs titreşimin temel ilkelerine hakim; daha iyi ve doğru veri almak isteyen, hata koşullarını analiz etmek ve hizalama ve balansı derinlemesine anlamak isteyen analistler için uygundur.

Temmuz 22
Temmuz 26
Mobius ISO CAT I​II

Temmuz 29
Ağustos 2
Uygulamalı Titreşim Ölçüm ve Analiz

Titreşim ölçüm ve analiz eğitimi 4 günlük bir program olup titreşim teorik eğitiminden başlanarak basit ve karmaşık arızaların tespit edilebildiği; ölçüm noktalarının belirlenmesi, ölçümün nasıl alınacağı, hangi verilerin ölçüleceği, örnek arızaların spektrumda nasıl görüneceği, rulman arızaları ve şaft hizasızlığı gibi konuları kapsamaktadır.

Temmuz 16
Temmuz 19
Kaplin Ayar Cihazı Kullanım

Eğitimde, günümüz lazer hizalama sistemlerini kullanmak için gerekli temel kavramlar anlatıldığı gibi, aynı zamanda sistemin neden ve nasıl çalıştığını anlamanıza da odaklanılacaktır.

Eylül 10

Müşteriler