top of page

Akış Kaynaklı Arıza Titreşimi | Vaka Analizi

4 kanatlı pompa

•Türkiye’de bir fabrikada yer alan dört kanatlı bir pompadan yatay yönde alınan hız spektrum ölçümleri analiz edildiğinde akış kaynaklı bir probleminin olduğu görülmüştür. 70-90 Hz frekans bandında gürültü seviyesi artmış ve kanat geçiş frekansı(BPF) ciddi oranda yükselmiştir. Bu durum rapor edilmiştir.

•Raporun ardından fabrikada gerçekleştirilen çalışma ile pompanın kabul edilebilir çalışma aralığının dışında çalıştığının farkına varılmıştır. Pompanın vanası kısılarak, pompanın kabul edilebilir çalışma aralığında çalışması sağlanmış ve böylece akış kaynaklı probleminin önüne geçilmiştir.

•Önleyici çalışmanın ardından düşen titreşim genlikleri de hız spektrumlarından rahatlıkla görülebilmektedir. Ayrıca yatay yöndeki toplam değer titreşim de ciddi oranda düşmüştür.

•Spektrumlarda kırmızı eğri akış problemi giderilmeden önceki titreşim durumu, mavi eğri akış problemi giderildikten sonraki titreşim durumudur.

PDEH-Hız Spektrumu

PDEH-Hız Spektrumu
PDEH-Hız Spektrumu 2

PDEH – Toplam Değer Trendi

PDEH – Toplam Değer Trendi
bottom of page