top of page

Ani Gelişen Rulman Arızası Titreşimi
 

•Türkiye’de bulunan ve titreşim analiz hizmetini üstlendiğimiz bir fabrikada yer alan fanın durumu her ay Vibxpert II cihazımızla izlenmektedir. Bir motor-fan makine dizisinden Ekim 2016 tarihine kadar alınan ölçümlerde rulman arıza belirtisine rastlanmamıştır. Ancak Kasım ayında alınan ölçümde 6220 kodlu rulmanın BPFI arıza frekansında titreşim genlikleri aniden yükselmiştir.

•Zarf Spektrumunda 2 g rms değerinin üzerinde genlikler oluşmuş ve yan bantlar meydana gelmiştir. İvme spektrumunda da rulman arıza belirtileri rahatlıkla seçilebilmektedir. Zaman dalga formunda ise rulman arızası sebebiyle oluşan darbeler görülmektedir.

FDEH-Zarf Spektrumu

ani gelişen rulman arızası FDEH-Zarf Spektrumu

FDEH Zarf Spektrumunun Zaman Dalga formu

FDEH Zarf Spektrumunun Zaman Dalga formu

FDEH Zarf Spektrumunun Zaman Dalga formu

FDEH Zarf Spektrumunun Zaman Dalga formu

FDEH İvme Spektrumu Zaman Dalga Formu

FDEH İvme Spektrumu Zaman Dalga Formu

Grafikler incelendiğinde, aniden meydana gelen rulman arızasının titreşim genliklerinin çok yükseldiği ve arızanın yakın olduğu tespit edilmiştir. Fanda acil bakım yapılması için bir rapor oluşturulmuştur.

 

Fan ön yataktaki 6220 kodlu rulmanın değiştirilmesinin ardından elde edilen grafikleri sonraki sayfada bulabilirsiniz.

FDEH Zarf Spektrumu

FDEH Zarf Spektrumu

FDEH İvme Spektrumu Zaman Dalga Formu

FDEH İvme Spektrumu Zaman Dalga Formu

Fanda Rulman Değişimi Sonrası Durum:

 

6220 kodlu rulman değiştirildikten sonra alınan ölçümlerde titreşim genlikleri normal seviyelere inmiş ve makine sağlıklı çalışma koşullarına dönmüştür. Rulman iç bileziğindeki arıza sebebiyle oluşan yüksek genlikli darbeler yeni rulman takıldıktan sonra ortadan kalkmıştır. İvme zaman dalga formu incelendiğinde bu durum çok net görülmektedir.

 

Toplam değer trendleri incelendiğinde rulman arızasının bir anda ortaya çıkış net olarak görülmektedir. Bu durum makinaların kısa periyotlar ile (en azından ayda bir ölçüm) sürekli durum izlemenin önemini kanıtlar niteliktedir. Böylelikle aniden ortaya çıkabilecek arızaların önüne geçilebilmiş olur.

FDEH Zarf Spektrumu Toplam Değer Trendi

FDEH Zarf Spektrumu Toplam Değer Trendi

FDEH İvme Spektrumu Toplam Değer Trendi

FDEH İvme Spektrumu Toplam Değer Trendi

Sonuç:

 

Arızalar genellikle yavaş yavaş kendisini belli eder ve trend izleme yöntemi ile başlangıç aşamasında keşfedilebilirler.  Ancak buna nadiren karşılaştığımız bu ve buna benzer durumlarda makinelerimizin sağlıklı çalışma koşullarını sürdürebilmemiz ve  arızaları belirleyebilmemiz için sık periyotlar ile titreşim durum izleme programının yürütülmesi gerekmektedir

bottom of page