top of page
VibXpert 2

Titreşim Cihaz Kullanım Eğitimi

2 kanallı ileri düzey vibrasyon analiz cihazı kullanan müşterilerimize, cihazlarını aldıkları ilk yıl içerisinde kullanabilecekleri ve her biri 3 gün süren toplam 12 günlük eğitim verilmektedir. Eğitim, her kurs için aynı firmadan iki kişiyle sınırlı olup hem cihaz hem de yazılım eğitimini kapsamaktadır.

Kaplin ayar cihazı

Kaplin Ayar Cihazı  kullanan müşterilerimize; cihazlarını aldıkları ilk yıl içerisinde  senede 4 defa birer günlük olmak üzere cihaz tekrar eğitimleri verilmektedir. Eğitimde, günümüz lazer hizalama sistemlerini kullanmak için gerekli temel kavramlar anlatıldığı gibi, aynı zamanda sistemin neden ve nasıl çalıştığını anlamanıza da odaklanılacaktır. Teorik eğitimin yanı sıra, cihazlar üzerinde pratik eğitim de gerçekleştirilecektir. Cihaz satışının ardından gerçekleştirilen saha eğitimlerinden sonra, bu eğitimle tecrübelerinizi paylaşabilir, bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. 

bottom of page