İleri Düzey Proses ve Kalite Kontrol

Sıcak Tel – Çubuk Çekme Prosesinde Girdap Akımları Testi

          ÖZET

Eddy Current Testi, yarı mamul ürünlerin yüzey testlerinin yapılabilmesi için bilinen ve yıllardır uygulanan bir metottur. Bugünlerde ise genel kullanım şekli, rod ve filmaşin üzerinde ürün sıcakken yapılan ve prosesin sağlıklı ilerlemesine ve kaliteli yarı mamul elde edilmesine olanak sağlayan eddy current testinin uygulanmasıdır. Bu yöntemle ile birlikte, yüzey metal aşınmaları, katlanmalar, delikler, belirtiler ve hatta, haddelerden ve hadde merdanelerinden kaynaklanan süreksizlik ve kusurların tespitlerini yapabilmektedir. Bu uygulama notu içerisinde tam otomatik olarak tasarlanmış eddy current sıcak test sisteminin pratik deneyine dair bilgi ve deneyimleri bulabilirsiniz.

tel çekme proesi

           GİRİŞ

Üretim hızlarının ve daha kaliteli ürün konusunda müşteri beklentilerinin artışı sebebiyle, üretim esnasında yeni proses ve kalite kontrol tekniklerinin sıcak çubuk üretiminde geliştirilmesi gerekliliği doğmuştur. Standart uygulamaları daha önceleri, daha ileri aşamalarda ürün soğutulduktan sonra test edilmesi niteliğindeydi. Bugünlerde ise genel uygulama son ürün haline getirilmeden ürün kalitesinin tespit edilmesi adına yarı mamul sıcakken test edilmesidir. (Şekil.1) Üretim tesislerinde daha yüksek verimlilik sağlamak adına üretim hatları otomatize edilirken, sıcak test uygulaması üretim prosesinin tamamlayıcı bir unsuru halini almaktadır. Bu aşamada yapılacak testin iki avantajı bulunmaktadır. İlk olarak; Üretimden kaynaklı problemlerin önceki aşamalarda tespit edilmesine ve daha fazla hasar meydana gelmeden önce müdahele edilmesine olanak sağlamaktadır. İkinci avantajı ise, hurda ürün miktarında azalma, üretimin ileri ki aşamalarında oluşacak hatalı ürünlere harcanan zaman ve enerji kaybını engellemektir.

Hangi tip süreksizlikler tespit edilebilir?

Hataların kaynakları, kalitesiz hammadde, bozuk hadde merdanesi yüzeyleri ve proses kusurları. Tespit edilebilen çok fazla ve farklı yüzey süreksizliği çeşidi olabildiği gibi çeşitleri, kabuklanmalar, çatlaklar, delikler, katlanmalar, inklüzyonlar, katlanmalar ve yüzey malzeme kayıpları gibi tekrarlanan süreksizlikler de tespit edilebilmektedir. Tespit edilebilir hata boyutları ürünün çapı ve çeliğin alaşımına bağlı olarak 0.15mm ve üzerindeki hatalar olarak nitelendirilebilir.

tel vefilmaşin üzerinde tespit edilen hata
tel vefilmaşin üzerinde tespit edilen hata
tel vefilmaşin üzerinde tespit edilen hata
tel vefilmaşin üzerinde tespit edilen hata

2. Tel ve filmaşin üzerinde tespit edilen hatalar

Üst Düzey Proses ve Kalite Kontrol

Üretim sırasında yapılan testlerin iki ana sebebi vardır. Bunlardan birincisi; sisteme hemen geri bildirimde bulunması için üretim prosesinin kontrol edilmesi. Çatlamış ve kusurlu hadde merdanelerinin ve diğer proses hatalarından kaynaklı kusurların operatörlere bildirilmesi ve hurdaya geri gidecek hatalı üretim miktarın azaltılması, bu durum üretimi daha güvenilir bir seviyeye taşımaktadır. Testin diğer bir amacı ise ürünün kalitesi dökümante edip sınıflandırarak, bir sonraki aşamada ki üretime daha kaliteli ürün girdisi sağlamaktır.

 

Proses Kontrolünün Anahtar Özelliği: Tekrarlanan Hataların Tespiti

Hadde merdaneleri çok ağır koşullarda çalışan döner ekipmanlardır. Sıcak metalin büyük bir hız ve kuvvetle temas etmesiyle kullanım ömürleri limitlidir. Merdanelerin sık sık yenilenmelerine rağmen, genellikle olağan üretim döngüsünden önce yüzey çatlakları meydana gelmektedir.

Girdap Akımları testleri bu gibi periyodik olarak tekrarlanan hataları çok küçük olsalar bile tespit edebilmektedir. Oluşum frekanslarını tespit ederek, hatanın kaynaklarını tanımlayabilmektedir. İki olağan dışı hata farklı frekanslarda oluşsa bile bu iki hatanın frekans farklılıklarını ortaya çıkararak, hangi hadde merdanelerinden kaynaklandıklarının bilgisini bize bildirirler.

Periyodik hata ve hadde izlerinin tespiti

3. Periyodik hata ve hadde izlerinin tespiti

İstatistiksel değerlendirmeler kullanılarak Kalite Kontrol Uygulamaları

Girdap akımları sıcak test uygulamalarının amacı, genel ürün kalitesi ve üretim devamlılığı sağlamaktır. 120m/s hızlarda ve 10 km’den uzun tel ve filmaşin bobinlerinde ürünü kesmek veya hatalı bölgeyi ayırmak imkansızdır. Tek bir hata hiçbir anlam ifade etmemektedir. Tel yüzeyinden gelen hatalar boyutlarına göre sınıflandırılarak proseste oluşan problemlerin sinyallerin büyüklüklerine göre A, B, C olarak sınıflandırır, her kategorideki hata sayısının toplamını almaktadır.    

Tel yüzeylerinde oluşan hataların boyutlaına göre sınıflandıılması

Test Bileşenleri

Su Soğutmalı Test Bobinleri (5-125mm)

Su Soğutmalı Bobin Tutucuları (5 – 125mm)

Eddychek 5 Compact Girdap Akımları Test Ünitesi