top of page

Elektriksel Arıza

•Türkiye’de bulunan ve titreşim ölçüm ve analiz hizmetini üstlendiğimiz bir fabrikada yer alan sirkülasyon pompalarının  durumu Vibscanner 2 cihazı ile ölçülen titreşim verileri üzerinden periyodik olarak takip edilmektedir.

•2018 yılının Nisan ayında yapılan Zarf Spektrumu ve ivme spektrumu ölçümlerinde, motor yataklarından alınan ölçümlerde, 2*LF(Şebeke Frekansı)  ve harmoniklerinde titreşim görülmektedir.

•2*LF(Şebeke Frekansı) titreşiminde artış meydana gelmesi elektriksel arıza durumunu işaret etmektedir.

•İnvertorlu ekipmanlarda genellikle görülen bu durum için alınacak önlem, titreşimin sık periyotlar halinde takip edilmesidir.

•Bir sonraki ölçümde elektriksel arızadan dolayı motor içinde klemens kutusuna  gelen enerji kablolarında kavrulma olduğu görülmüştür.

elektrik motoru

Elektriksel Arıza

•Elektriksel arızalar genelde motorda bulunan manyetik alanın bozulması sonucu oluşmaktadır.

•Manyetik alanın bozulması sonucu besleme frekansının iki katı olan 2xLF frekansında meydana gelir.

•Sabit devirli bir ekipman için 2xLF frekansı Türkiye’de, 100 Hz’de (2*50 Hz) de görülmektedir.

•Eğer ekipman değişken devirliyse ekipmanın çalıştırıldığı sürme frekansına göre 2*LF frekansı da değişiklik gösterecektir.

•Titreşim spektrumlarında görülen bu karakter elektriksel arıza belirtisi olabileceği gibi, invertör ile sürülen motorlarda genellikle görülen bir titreşim karakteridir.  Bu sebeple elektriksel arızaların tespiti için trend izleme yöntemi oldukça önemlidir.

•Bu sebeplerden dolayı titreşim analiz yöntemi, elektriksel arızaların tespiti için en iyi yöntem değildir. Daha doğru ve kesin analizler gerçekleştirebilmek adına motor akım analizi ve motor devre analizi yöntemlerine başvurulabilir. Kablolama hataları veya bir faza fazla yük binmesi gibi durumlar için termografi yöntemi de etkili bir yöntemdir.

akım ölçer

MNDEH Zarf Spektrumu / 26.04.2018 tarihli ölçüm

MNDEH Zarf Spektrumu / 26.04.2018 tarihli ölçüm

MNDEH İvme Zaman Dalga Formu / 27.06.2018 tarihli ölçüm

MNDEH İvme Zaman Dalga Formu / 27.06.2018 tarihli ölçüm

MNDEH Zarf Spektrumu / Trend Değişimi

MNDEH Zarf Spektrumu / Trend Değişimi

Enerji kabloları

enerji kabloları
bottom of page