Güvenilirlik Eğitimleri

güvenilirlik mühendisliği, güvenilirlik mühendisliği nedir, Güvenilirlik Mühendisliği Eğitimi

Kestirimci Bakım Eğitimi

Son dönemde artan küresel rekabetin neticesinde Türkiye’de üretim faaliyeti gerçekleştiren hemen her tesis verimliliğini artırmak ve giderlerini düşürmek için sürekli araştırma halinde. KESTİRİMCİ BAKIM konusu da öncelikli olarak tesisin emre amadeliğini artırıcı ve giderleri azaltıcı etkisinden dolayı bir çok tesisin ilgisini çeken bir konu olarak baş köşede yerini almaya başladı. Sektörün bir temsilcisi olarak KESTİRİMCİ BAKIM konusunda her geçen gün daha fazla soru almaya başladık.

Güvenilirlik Odaklı Bakım Eğitimi

Günümüz rekabet koşullarında, maliyetleri düşürme çalışmaları her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Diğer taraftan üretim tesisleri, emre amadelik oranı ve ekipman verimliliğini de artırmayı öncelikli hedef haline getirmiş durumdalar. Bu çalışmlar sayesinde, üretim tesislerinin bakım giderleri ciddi oranda düşerken; emre amadeliğin ve ekipman verimliliğinin, %5 ler seviyesinde artması ile üretim kapasitesi, %10 oranında artırılabilir. Bu artışlar karlılığı %100 , şirket piyasa değerini ise 2-2,5 kat artırır.