Güvenilirlik Odaklı Bakım | Güvenilirlik Mühendisliği

Güvenilirlik Mühendisliği Eğitimi.
Günümüz rekabet koşullarında, maliyetleri düşürme çalışmaları her geçen gün daha  fazla önem kazanmaktadır. Diğer taraftan üretim tesisleri, emre amadelik oranı ve ekipman verimliliğini de artırmayı öncelikli hedef haline getirmiş durumdalar. Bu çalışmlar sayesinde, üretim tesislerinin bakım giderleri ciddi oranda düşerken; emre amadeliğin ve ekipman verimliliğinin, %5 ler seviyesinde artması ile üretim kapasitesi, %10 oranında artırılabilir.  Bu artışlar karlılığı %100 , şirket piyasa değerini ise 2-2,5 kat artırır.

Karlılığı %100 artırabilecek yöntem : Güvenilirlik Odaklı Bakım Yönetimi!

Güvenilirlik Odaklı Bakım Stratejileri, öncelikli olarak Amerikan Hava Yollarında ve Amerikan Deniz Kuvvetlerinde, bundan nerdeyse 40-45 yıl önce şekillenmeye başlamış ve buradan tüm endüstriye yayılmıştır. Son yıllarda rekabetin artması ile birlikte, geleceğin rekabet koşullarına hazır olmak isteyen endüstriyel tesisler, gerekli dönüşümü sağlamış ve bir çoğu başarılı olmuşlardır. Güvenilirlik Mühendisliği,

Bu kadar avantaj sağlayan bu strateji, neden yaygınlaşmamıştır? | Güvenilirlik Mühendisliği

 

Güvenilirlik Odaklı Bakım Stratejisinin, uygulanmasının en zor yanı, ciddi bir kültür değişimi gerektirmesidir. Geçmiş tecrübeler göstermiştir ki; güvenilirlik uygulamalarını hayata geçirmenin en zor yanı, insan alışkanlıklarını değiştirmektir. Bunun yanısıra, bu bakım stratejisini hayata geçirirken; çok ciddi mesailer harcanarak  süreçler, bakım yöntemleri, arızaların hata etkileri incelenmelidir. Ayrıca yepyeni teknolojilerin kullanılması gerektiğinden, personelin ciddi eğitimlerden geçmesi oldukça önemlidir.  İnsan, genelde değişimlerden tedirgin olan ve değişimleri geleceği için riskli gören bir düşünce yapısına sahiptir. Bu nedenle; bakım stratesjisini değiştirmek için en az bir lider ve bu lidere inanmış, üst düzey yöneticiler gerekir. Güvenilirlik Mühendisliği

Prüftechnik ‘Güvenilirlik Odaklı Bakım Stratejileri’ eğitiminin amacı nedir?

Teknoloji gelişip, robot  teknolojisi yaygınlaştıkça, gelişmiş ülkelerde iş gücü maliyetleri düşmeye başlamıştır. Avrupalı ve Amerikalı şirketler, daha önce Çin, Hindistan gibi iş gücünün ucuz olduğu ülkelerde ki üretim tesislerini, kendi ülkelerine taşımaya başladılar. Ülkemiz ise, iş gücü maliyetlerinde sağladığı avantaj ile, küresel pazarda rekabetçi olmaya çalışmaktadır. Bu durum, gelecekte Türk üreticiler üzerinde baskı yaratacak ve pazar kaybetme riski oluşturacaktır. Dolayısıyla,  tesisilerimizin emre amadeliğini ve ekipman verimliliğini, bir an önce uluslararası seviyelerin üzerine çıkarmamız gerekmektedir.  Bunu gerçekleştirmek için, hemen her tesiste,  Güvenilirlik Odaklı Bakım Stratejilerini uygulamaya geçirecek lider mühendislere gerek duyulmaktadır. Verdigimiz eğitim, bu düşüncede olan mühendisleri, gerekli olan kültür değişimine liderlik edebilmeleri için, temel anlamda Güvenilirlik Odaklı Bakım Eğitimi Stratejileri hakıında bilgilendirmek ve hızlı aksiyon alabilmeleri için, yol haritalarını hazırlamak amacı ile oluşturulmuştur. İnancımız odur ki; bu eğitimi almış olan Güvenilirlik Mühendisliği adayları, çıkacakları bu yolda, ihtiyaçları olan bilgilerle donatılmış olarak, eğitimlerini tamamlayacaklardır.

Güvenilirlik Odaklı Bakım Stratejileri Eğitimi Konu Başlıkları

1. Güvenilirlik Odaklı Bakım Evrimi

   Önleyici Bakım

   Durum İzleme

   Güvenilirlik Odaklı Bakım

2. Güvenilirlik Odaklı Bakım Yaklaşımı

    Güvenilirlik Odaklı Bakım’ın sağladığı avantajlar ve örnekler

3. Arıza

    Küvet Eğrisi

    Arıza durumları etki analizi

 

4. Güvenilirlik Odaklı Bakım’ın bileşenleri

    Arızi Bakım

    Planlı Bakım

    Kestirimci Bakım

    Proaktif Bakım

    Proaktif Bakım-Şartname

    Proaktif Bakım-Kabul testleri

    Proaktif Bakım-Arızalanan Parça Analizi

    Proaktif bakım-Kök Neden Analizi

    Proaktif Bakım-Güvenilirlik

    Proaktif Bakım-Doğrulama ve Sertifikalandırma

    Yaş araştırması

    Tekrarlayan Arızaların Kontrolü

 

5. Tesis kurulumu ve ekipman tedariğinde güvenilirlik çalışmaları

6. İşletmede aşamasında güvenilirlik çalışmaları

7. Anahtar Performans İndikatörleri

8. Belgeler

     Güvenilirlik Odaklı Bakım için Kontrat Koşulları

     Güvenilirlik Odaklı Bakım için kabul testi standartları

     Güvenilirlik Odaklı Bakım için tedarikçi Kalite Güvencesi

     Titreşim Ölçüm ve Analiz prosedür ve kriterleri

     Hizalama prosedür ve kriterleri

     Balans alma prosedür ve kriterleri

     Kritiklik Analiz Örneği

NOT: Güvenilirlik odaklı bakım eğitimine katılabilmek için öncesinde KESTİRİMCİ BAKIM EĞİTİMİNE katılmış olmak ön koşuldur.

Güvenilirlik Mühendisliği Eğitimi

Kurs Süresi ve Saatleri:  3 gün temel eğitim ve sınav 09:00-18:00

Sınav İçeriği:                    Sınavda başarılı olabilmek için soruların en az %70’ine doğru cevap verilmelidir.

Eğitmen:                            Ozan Çakıtlı

Eğitim/Sınav Dili:            Eğitim ve sınav dili Türkçe’dir

Kurs Yeri:                          Prüftechnik Akademi Merkezi İstanbul

Tarih:                                 Etkinlik takvimimize göz atabilirsiniz.

Detaylı bilgi ve randevu için;  +90(216) 250 22 44 – egitim@pruftechnik.com