top of page

KAVİTASYON TİTREŞİMİ

•Kavitasyon pompadan çıkışta basıncı düşen ve hızı yükselen sıvının normalden çok daha düşük bir sıcaklıkta kaynaması ve buharlaşmasıdır. Yoğunlaşan buhar tanecikleri pompa veya türbin gibi mekanik parçaların üzerinde kaldığında bu kabarcıklara su dolar ve sistemin bu kesitini aşındırır. Bu aşınma durumu ise kavitasyon aşınmasıdır. Aşınma sürecinin sonunda akış düzensizliği oluşur.

•Kavitasyon akış parametreleri değiştirilerek giderilebilir. (debi, basınç, pompa basma yüksekliği vb.)

•Pompadan alınan titreşim spektrumlarında kavitasyonun etkisini geniş bant gürültü olarak görürüz. Genellikle makinanın doğal frekans bölgelerini tahrik eder ve bu noktalarda gürültünün yükseldiği görülür. Ayrıca 1X  ve impeller kanta geçiş frekansı (BPF) titreşimi de görülür. 

•Ayrıca İvme Zaman Dalga Formu analizi kavitasyon arızasının tespiti için etkili bir yöntemdir. Kavitasyon sebebiyle oluşan kabarcıklar rastgele zamanlarda yüzeylerde patlamalara yol açacağı için yataklardan alınan ölçümlerde rastgele (random, periyodik olmayan) darbeler görülür.

•Bu çalışmada bir yangın pompasının nominal çalışma aralıklarının dışında çalışması sebebiyle ortaya çıkan kavitasyon probleminin titreşim analizi ile tespitine yer verilmiştir.

•Toplanan tüm spektrumlarda darbeler sebebiyle oluşmuş yüksek gürültü tabanı görülürken, İvme Zaman Dalga Formunda ise periyodik olmayan ve yüksek genlikli darbeler rahatlıkla seçilebilmektedir.

PDEH – Hız Spektrumu

PDEH – İvme Spektrumu

PDEH – İvme Zaman Dalga Formu

PNDEH – İvme Zaman Dalga Formu

bottom of page