top of page

DİK POMPA RULMANI İÇ BİLEZİK ARIZASI

•Rulman arızları, rulmanın dört elemanından birisinde meydana gelen hasar ve bu hasarın ilerlemesi ile ortaya çıkan arızalardır.

•İç bileziği dönen rulmanlarda, iç bilezikteki hasar noktasının rulman yük bölgesine girip çıkması sebebi ile genlik modülasyonuna uğrar ve spektrumlarda yan bant karakterinin görülmesine neden olur.

•Ancak yük bölgesi karakteri genellikle yatay konfigrasyonlu ekipmanlarda görülen bir durumdur. Dikey konfigrasyonlu ekipmanlarda radyal yönlerde yük bölgesinin oluşmaması sebebi ile, genlik modülasyonu ve dolayısı ile yan bant karakteri oluşumu beklenmez.

•Bu çalışmada bir dik pompada eksenel yükte taşıyan 7326 kodlu rulmanda meydana gelen rulman iç bilezik arızası incelenmiştir. Yapılan incelemede, rulman hasarı sebebiyle oluşan darbe genliklerinin zamana bağlı olarak eş genlikte oluştuğu ve spektrumlarda çok düşük genlikli arızalar oluştuğu görülmektedir.

Dik pompa.png
Rulman.jpg

•Zarf Spektrumu, orta / ileri seviye rulman iç bilezik hasarı (7326, BPFI, 7.13X). İleri seviye bir arıza olmasına rağmen iç bilezik arızası etrafında 1X yan bant oluşumu görülmemektedir. 

.1.png

•İvme zaman dalga formu. Rulman hasarı sebepli darbeler eş genlikli karakter ortaya koymaktadır.

.2.png
bottom of page