top of page

Titreşim Rehberi #11

Dişli ve Dişli Kutusu Arızaları                                              

Dişli kutularında gerçekleşen, dişli geçişleri ve aşınma problemleri döner ekipmanların analizinde önemli bir yer tutar. Kompleks dişli kutusu tasarımları ve gezegen dişli sistemleri, deneyim seviyesi ne olursa olsun bir durum izleme mühendisi için zorlayıcı olabilir. Bu bölümde dişlilerin analizi ve kompleks arıza analizlerini çok kapsamlı olarak işlemeyeceğiz. Bunun yerine, iyi durumda bir dişli sisteminin spektrum görüntüsüne ve sık rastlanılan ancak teşhisi kolayca yapılabilir 3 arızadan bahsedeceğiz:

  • Aşırı dişli aşınması

  • Dişlerde oluşan aşırı yük

  • Dişliler arasında olan mekanik hizasızlık

Aşağıdaki 4 FFT spektrum grafiği, belirtilen arızaları göstermektedir.

25.PNG

Bu spektrum, dişlinin 1x ve 2x frekanslarını ve buna ek olarak pinyon dişlisinin 1x frekansını ve 1x yan bantlara sahip Dişli Birleşme Frekansını (GMF) frekansını göstermektedir. Herhangi bir dişli doğal frekansı mevcut değil ve titreşim genlikleri düşük seviyededir.

26.PNG

Yukarıdaki spektrum, dişli doğal frekansını(GNF) tetikleyen ve arızalı dişliye ait 1x yan bantlar oluşturan diş aşınması arızasını göstermektedir. Dişli Doğal Frekansının yanbantlarının genlik değerleri de yükselebilir. Diğer görülen frekanslar, sağlam bir dişlide görünen spektruma benzemektedir.

27.PNG

Dişlerde oluşan yüksek yükler, Dişli Birleşme Frekansı (GMF) genliğini yükseltir ve yanbantlarda ufak artışlara sebep olur.

28.PNG

Bu örnekte, dişli hizasızlığı Dişli Birleşme Frekansı’nın (GMF) 2. Hatta 3. Harmoniğini tetiklemiştir. 1x ve 2x frekansları 2x GMF’ye göre daha düşüktür.

bottom of page