top of page

Titreşim Rehberi #13

Kayış Kasnak Sistemleri                                                        

Çalışma esnasında, esnek bir kayış kasnak etrafında dönerken 3 tip gerilim yaşar:

  • Çalışma gerilimi (gergin kısım – gevşek kısım)

  • Bükme gerilimi

  • Merkezkaç gerilimi

Kayışlar bu çalışma durumlarına dayanıklı şekilde üretilmiştir ancak ilk seçim sırasında doğru seçim yapılmalıdır. Yukarıda belirtilen kuvvetler harici bir kuvvet oluşmadığı takdirde, kayışlar kendilerine biçilen ömür kadar, hatta daha fazlası süresince çalışabilir.

Hizasızlık, gevşeklik veya aşırı gerginlik sonucu oluşan kuvvetler, esnek kayışların ömrünü önemli derecede etkilemektedir. Kötü yapılmış bir kasnak hizalaması, kayışın ömrünü %80’e kadar düşürebilir. Buna ek olarak, temel montaj gerekliliklerine dikkat edilmediği takdirde, sadece kayış değil, aynı zamanda kasnaklar, rulmanlar ve sızdırmazlık elemanları zarar görebilir. FFT analizi kayışa zarar veren etmenleri tespit etmenize yardımcı olur. Aşağıdaki örnek, kayış sürücülü sistemlerin spektrum analizinde neye dikkat etmeniz gerektiği konusunda sizi bilgilendirecektir.

34.PNG
35.PNG
36.PNG

Kayış rezonansı, kayış frekansının sürücü frekansı ile çakışması sonucu oluşur. Bunu düzeltmek için, kayış gerginliği tekrar ayarlanarak kayış frekansı değiştirilir.

bottom of page