top of page

Titreşim Rehberi #17

Fazlar                                                                                          

Faz ölçümü, hizasızlık, balanssızlık veya eğik şaft gibi arızaların teşhisinde kullanılan önemli bir araçtır. Bu yüzden, ölçüm tekniğini iyi anlamak ve tam olarak neyin ölçüldüğüni bilmek gereklidir. Faz, iki sinüs dalgasın arasındaki zaman farkıdır.

Önümüzdeki örneklerde, titreşim sensörü balanssızlık kuvvetini ölçmek için, takometre ve yansıtıcı bant ise şaft pozisyonunu belirlemek için kullanılmaktadır.

Faz açısı, şaftın ölçüme başladığı açıdan sensörün maksimum pozitif balanssızlık kuvvetini ölçüm yaptığı açıya kadar derece cinsinden farkıdır.

2.PNG
Takometre, yansıtıcı bantı algılar ve data toplama işlemi başlamış olur. Bu noktada Faz=0 ‘dır.
3.PNG
Balanssızlık kuvveti bu durumda 90 derece yer değiştirmiştir. Bu noktada, balanssızlık en yüksek pozitif kuvveti oluşturmaktadır. Balanssızlık sensöre doğru ilerliyorsa bu, pozitif yönü göstermektedir.
5.PNG
6.PNG
7.PNG

Verilen örnekte, sensör ve takometre arasındaki açı basit gösterim olması açısından 90 derecedir ancak bu bir gereklilik değildir. Aynı düzelme veya 180 derece zıt konumlandırılabilirler. Asıl amaç, ikisini birlikte kullanarak makinede faz farkı ölçümü yapabilmektir. Aynı zamanda faz ölçümü kavramını açıklamak için örneklerde basit statik balanssızlık kullanılmıştır.

Faz, FFT teşhislerinin önemli bir parçasıdır. Faz ölçümü olmadan bazı durumlarda balanssızlık, hizasızlık, eğik şaft veya diğer düşük frekans bölgesinde yer alan ve kendini temel 1x, 2x veya 3x frekanslarında gösteren arıza tiplerini ayırt etmek imkânsız hale gelir.

 

 

PRUFTECHNIK data kolektörler ve titreşim analizörleri

Önceki sayfalarda bahsedilen titreşim analiz yöntemlerinin tümü, PRUFTECHNIK VIBXPERT® II sistemi tarafından gerçekleştirilebilmektedir. VIPXPERT II temel olarak bir modüler sistemdir ve titreşimle ilgili aşağıda da belirtilen birçok ölçüm görevini gerçekleştirmektedir:

  • Rota bazlı veri toplama

  • Çift kanallı FFT analizi

  • Zaman dalga formu analizi

  • Dinamik balans alma

8.jpg
bottom of page