top of page

Titreşim Rehberi #8

Ortak Yaklaşım                                                                        

Birçok titreşim problemi, mantıksal ve sistematik bir yaklaşımla anlaşılabilir. İlk olarak problem tanımak sonra da çözümüne yönelik adımlar aşağıda verilmiştir:

 

Ham veri
 • Titreşim seviyeleri, makinenin neresinde ve hangi yönde en yüksek?

 • Titreşim, yakındaki ekipmanlarda veya boru hattında mevcut mu yoksa en yüksek rulman yataklarında mı?

 • Üretim sürecindeki değişiklikler veya rulmanların yağlanması, titreşim problemini önemli oranda etkiledi mi?

 • Titreşim eğilimi, zaman içerisinde bir yükseliş gösteriyor mu?

 • Makine, benzerlerine göre ses ve görsel olarak yakın mı?

 

Teşhis
 • Bu makine yeni mi, yoksa üzerinde çalışma yapılmış mı? Eğer yeni bakım gördüyse, neyin montajı yanlış yapılmış olabilir ve elinizdeki ham veri ile uyumlu mu?

 • Spektrumda hangi frekanslar baskın? Bunlar dişli geçiş frekansları mı yoksa şaft dönüş hızının düşük mertebe harmonikleri mi?

 • Rulmanlar ve dişli kutularında zarf spekturmları nasıl gözüküyor?

 • Makine ne hızda eskimekte ve ne zaman bakıma alınmalı? (Bu aynı zamanda makineye yapılan yatırım miktarı, duruş zamanı ve bakım maliyeti gibi etmenlerin hesaplanmasını da içerir)

 • Hasarın en yüksek olduğu yerde, eğer rezonans yoksa titreşim de yüksek genliğe sahiptir

 • Tireşim, makinede bulunan bir arızanın tepki şeklidir. Titreşimi durdurmanın tek yolu, tepkiyi değil arızanın kaynağını bulmaktır.

 • Bir arızayı teşhis etmeden önce çeşitli kanıtlar biriktirmek gerekir. Bu kanıtlar, HFE, spektrum, zarf spektrumu, sıcaklık ve ses gibi yöntemlerle elde edilebilir. Her arıza için bulmanız gereken kanıtlar farklı olacaktır.

 • Titreşim fiziksel bir olgu olduğu için ancak fiziksel araçlar ile tanımlanabilir.

 

 

 

Çözümler
 • Yukarıdaki adımlar takip edildiği takdirde, asıl problemin nerede olduğu bulunacaktır. Problem tanımlandıktan sonra en iyi çözüm yolunu bulmak daha kolay olacaktır.

 • Eğer arıza yeni veya yeni bakım görmüş bir ekipmanda gerçekleşirse, problemin kaynağı tespit edilemeyebilir. Bu durumda şu gibi sorular sorulmalıdır: Rezonans mı var? Montaj yapılırken hata mı yapıldı? Temel bir tasarım hatası mı var? Bunun gibi bir durumda, çözüm mantık takip edilerek bulunur. Her adımda bir çözüm deneyin ve yeni veriler toplayın. En iyi çözüme bu yolla ulaşacaksınız.

 • Problem tamamen çözüldükten sonra, arızadan kaynaklanan titreşimlerin hepsini anlamlandırmaya çalışın.

bottom of page