top of page

ÇİZGİ SAYISININ  SPEKTRUMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

•Spektrumun çözünürlüğü Δf ile gösterilir ve Fmax’ın Çizgi Sayısına oranıdır. Aslında spektrumda görülebilecek frekans aralıklarını gösterir. Bunun yanı sıra, spektrumda ayırt edilebilen frekanslar aşağıdaki formülde gösterilmiştir. 

•Ayırt Edilebilir Frekans≥2 x ∆fxPencere Faktörü

•Bir spektrumda birbirine çok yakın frekansta iki titreşim olduğunda, bu titreşimlerin birbirinden ayrılabilmesi ve analiz edilebilmesi için çizgi sayısının yukarıdaki formüllere göre seçilmesi gerekmektedir.

•Bu çalışma bir dekantör üzerinden alınan titreşim sonuçlarını incelemektedir. Dekantörler aynı kaide üzerinde ve birbirlerine çok yakın devirlerde dönen tambur (3) ve helezondan(4) oluşan makinelerdir. Genellikle susuzlaştırma amacı ile kullanılırlar.

.4.JPG
.3.jpg

•Çalışmada incelenen dekantörün tambur devri 3050 RPM iken helezon devri 3065 RPM’dir. Her ikisinden dönüş devrinde titreşim meydana gelmektedir ve bu titreşimin ayırt edilebiliyor olması, arıza veya balanssızlık durumunda hangi parçaya müdahale edilmesi gerektiğini ortaya koyabilmemizi sağlamaktadır.

•Ayırt edilebilir frekans 15 RPM (0.25 Hz), Hanning Pencere için pencere faktörü 1,5 ve 400 Hz Fmax seçimi için gerekli spektrum çözünürlüğü;

•Gerekli Çizgi Sayısı ≥(2 x 1,5 x 400)/0,25 ≥ 4800

olarak elde edilmektedir. Fmax daha büyük değerlerde kullanıldığında ise mutlaka daha yüksek çizgi sayısı gerekecektir.

•Buna benzer durumlar genellikle iki kutuplu motorlarda 2X ve 2xLF titreşimlerinin birbirinden ayırt edilmesi veya rotor arızalarının bir göstergesi olan PPF yan bant titreşim karakterinin ortaya koyulması esnasında karşımıza çıkmaktadır.

•Vibxpert II cihazının 102400 çizgi sayısı özelliği sayesinde, yüksek frekanslarda dahi iyi bir çözünürlük elde edilebilir ve birbirine yakın frekanslarda titreşim meydana getiren titreşimleri ortaya koyabilirsiniz.

•Fmax=400 Hz, Çizgi Sayısı=1600, Δf=0.25 Hz. 51.09 Hz ve 50.84 Hz’de meydana gelen titreşimler ayırt edilemiyor ve 50.75 Hz’de 5.82 mm/s RMS genlikli tek tepe olarak gözüküyor.

.5.png
.6.png

•Fmax=400 Hz, Çizgi Sayısı=12800, Δf=0.0312 Hz. 51.09 Hz ve 50.84 Hz’de meydana gelen titreşimler 4.1 mm/s ve 3.358 mm/s RMS olarak iki ayrı tepe olarak ayırt edilebiliyor.

.7.png
bottom of page