top of page

TİTREŞİM SÖNÜMLEYİCİ

Türkiye’deki bir enerji santralinde üretim için kritik öneme sahip bir fanda yüksek titreşim sebebi ile VibXpert 2 cihazı ile teşhis ölçümü gerçekleştirilmiştir.


•Yapılan ölçümler sonucunda hız spektrumu ölçümlerinde, motor yataklarında, şaft dönüş hızında (1 X) baskın titreşimler görülmüştür.

1.JPG

•1 X (Şaft dönüş hızı) titreşimlerinin yüksek olması balanssızlık eğik şaft, rezonans gibi bir çok probleme işaret edebilir.

 

•Fanda yapılan modal test ve ODS operational deflection shape çalışmaları sonucunda yüksek 1 X titreşiminin kaynağının ekipmanın kaidesinde çalışma aralığında doğal frekanslar bulunması (rezonans) olduğu tespit edilmiştir. 800 1000 RPM aralığında çalışan bu fanın kaidesinde 14 Hz ve 17 Hz’de iki adet doğal frekans tespit edilmiştir.


•Ekipmanın doğal frekans bölgelerinin kaydırılması destekleme alanının uygun olmamasından dolayı gerçekleştirilememiştir. Yüksek titreşim seviyelerini azaltmak için bir titreşim sönümleyici tasarlanmıştır.

Resim 1: Çalışma yapılan fan & kaidesi

2.JPG

Resim 2: : Ekipmanın çalışma bölgesinde tespit edilen doğal frekanslar

Titreşim sönümleyiciler endüstriyel uygulamalarda yüksek titreşimin kaynağının elimine edilmesinin güç olduğu durumlarda kullanılır.


•Uygulama yapılacak ekipmanın kütlesine ve zorlama kuvvetlerinin frekans aralığına (genellikle ekipmanın çalışma aralığı) göre özel tasarlanan bu yapılar, doğal frekansları özel olarak sönümlenmek istenen frekans aralığına denk gelecek şekilde dizayn edilir.


•Bu sayede titreşimi sönümlenmek istenen yapının belli bir frekans aralığındaki titreşimleri yapıya sabitlenen sönümleyiciye aktarılır, bu sayede ana yapıdaki titreşim seviyelerinin düşmesi sağlanır.

3.JPG

Resim 3: Sönümleyicinin doğal frekansları hassasiyetle ayarlanmalıdır.

•Sönümlenmek istenen aralığın genişliğine (örneğin ekipman değişken devirliyse) ve fiziksel koşullara (ekipmanın boyutları, çevredeki boşluk vs göre tasarım yapılmalıdır.


•Bir enerji santralinde yapılan bu uygulamada 16 Hz etrafını sönümleyecek şekilde bir tasarım yapılmış ve Prüftechnik Türkiye ekibi sahada montaj işlemini süpervize etmiştir.


•Sönümleyicinin imalatının toleranslarına bağlı olarak montaj sırasında son ayarlamalar yapılmış ve sönümleyicinin montajı tamamlanmıştır.

4.JPG
5.JPG
image11 (1).gif

Video: Montajı tamamlanmış titreşim sönümleyici

bottom of page