top of page

Makine Hizalama Rehberi #2

Hizalamayı tanımlamak                                                        

Hizalama parametreleri

Şaft hiza durumu, ölçülmesi ve ardından düzeltilmesi gerektiğinden, hiza durumunu tanımlayacak ve miktarını belirleyecek bir metoda ihtiyaç vardır.

makine hizasızlığına örnek
makine şaftlarında dikey offset, dikey açısallık, yatay ofset, yatay açısallık

Geleneksel olarak şaft hiza durumu, kaplin yüzeyleri ya da makine ayaklarındaki pozisyon değerleri için yapılan komparatör okumalarına göre tanımlanır. İki metotla da ölçülen değerler, makine boyutlarına bağımlıdır. Komparatörleri monte etmek için pek çok metot olduğundan (örneğin ters kadran, ön yüz ve çember, çift çember), ölçümlerin karşılaştırılması ve toleransların uygulanması problemli olabilir. Ayrıca, kaplin çevresi okumaları gerçek offsetin iki katını gösterir ve pozitif-negatif değerlerde karışıklık olmaması için, komparatörlerin iğnesi içe doğru mu dışa doğru mu ölçüm yapıyor, kaplin yüzeyinin veya çevresinin sağını mı solunu mu ölçüyor diye gözlemlenmelidir.

Makine hiza durumunun, yatay ve dikeyde açısallık ve offset bakımından ele alınan daha modern ve kolay anlaşılabilen bir yaklaşımı vardır. Bu metotta, hizalama durumunu tanımlamak için aşağıdaki görselde gösterildiği gibi dört değer kullanılır.

Dikey Ofsett

Yatay Açısallık

Dikey Açısallık

Yatay Offset

bottom of page