Makine Hizalama Rehberi #2

Hizalama parametreleri

Şaft hiza durumu, ölçülmesi ve ardından düzeltilmesi gerektiğinden, hiza durumunu tanımlayacak ve miktarını belirleyecek bir metoda ihtiyaç vardır.

Makine hiza durumunun, yatay ve dikeyde açısallık ve offset bakımından ele alınan daha modern ve kolay anlaşılabilen bir yaklaşımı vardır. Bu metotta, hizalama durumunu tanımlamak için aşağıdaki görselde gösterildiği gibi dört değer kullanılır.