top of page

Makine Hizalama Rehberi #3

Açısallık, boşluk ve offset                                                     

açı, boşluk ve çalışma çapı arasındaki ilişki
açısallık

Açısallık derece veya mrad şeklinde açı olarak ya da mm/m veya thous/inch cinsinden bir oran olarak ifade edilebilir. Açısallık, kaplin çapıyla çarpıldığında kaplin yüzeyinin ucundaki boşluğu verdiğinden, ikinci metot daha kullanışlıdır.

Bu yüzden, açısallık genellikle boşluk/çap şeklinde ifade edilir. Boşluk kendi başına anlamsızdır, anlamlı olabilmesi için çapa bölünmesi gerekir. Çapın doğru ifade ediliş şekli “çalışma çapı”dır, ancak genellikle kaplin çapı olarak ifade edilir. Çalışma çapı herhangi bir değer olabilir. Önemli olan boşluk ve çap arasındaki ilişkidir.

Açısallık, iki dönme ekseni arasındaki açıyı temsil eder.

Boşluk

Açı t

Çalışma parametresi

Açıi boşluk ve çalışma parametresi arasındaki ilişki

152.4 mm çapındaki kaplin üst tarafından 0.127 mm açıktır, bu da şaft eksenleri arasında 0.83 mrad açı olduğunu gösterir.

100 mm çalışma çapına karşılık 0.083 mm aynı açıya denk gelir.

Not: 1 mrad = 1mm/metre

şaftlarda açı ve boşlu ilişkisi

Aynı açı, farklı boşluk

Aynı boşluk, farklı açı

Şaftlarda Offset
şaftlarda açısallık

Offset herhangi bir noktada iki döner eksen arasındaki mesafeyi tanımlar. Offset, zaman zaman yanlış olarak paralel offset veya kaplin çevre hizasızlığı şeklinde ifade edilir. Şaft döner eksenleri nadiren paraleldir ve kaplin veya şaft çevresi, şaft dönme ekseniyle bilinmeyen bir ilişki içindedir (geometrisi bozuk olabilir).

Yukarıda gösterildiği gibi, bazı hiza durumları için, offset değeri, iki şaftın dönme eksenlerinin arasındaki mesafenin hangi noktadan ölçüldüğüne bağlıdır. Başka bir talimatın olmadığı durumlarda offset, kaplin merkezinde mm olarak ölçülür. Bu tanım, kısa esnek kaplinler içindir. Spacer kaplinler için offset, güç aktarımının gerçekleştiği kaplin

yüzeylerinde ölçülmelidir.

bottom of page