top of page

Makine Hizalama Rehberi #4

Esnek kaplin                                                                             

şaft üzerinde boşluk, açı ve offset

Kolay anlaşılabilir olması için, esnek kaplini, esnek elemanın eksenel uzunluğunun kaplin çapına eşit ya da küçük olduğu kaplinler olarak tanımlarız. Orta-yüksek hızda çalışan, esnek kaplinli makineler, şaftlara, rulmanlara ve sızdırmazlık elemanlarına aşırı yük binmemesi için yüksek kesinlikte hizalamaya ihtiyaç duyarlar.

Hiza durumu gerçekte, açısallık ve offsetin birleşimi olduğu ve makinenin yatay ve dikey olmak üzere iki düzlemde hizalanması gerektiği için hiza durumunu tam olarak tanımlamak adına dört değer gerekir.

  • Dikey açısallık (ya da boşluk/çap)

  • Dikey offset

  • Yatay açısallık (ya da boşluk)

  • Yatay offset.

Aksi belirtilmediği sürece offset, kaplin merkezinde ölçülen, şaftların dönme merkezleri arasındaki mesafedir.

Aşağıdaki çizim işaret düzenini ve kurallarını gösterir.

şaftta offset, açı ve boşluk nasıl olur?
bottom of page