top of page

PARALIGN® ile Valslerde Hizasızlık Ölçümü 

Kağıt Makinesi Üst Elek Grubu

•PARALIGN®, makine hatlarında bulunan valslerin hizasızlık ölçümünü yapan bir cihazdır.

Paralign cihazı teknolojisi

•Ölçüm için, PARALIGN cihazı vals yüzeyinde en az 20° gezdirilir ve yukarıda şematiği bulunan lazerli jiroskoplar ile 3 eksendeki açısal yer değiştirme miktarları ölçülerek valsin yatay ve dikey eksendeki konumu cihaz tarafından tespit edilir.

•Bu vaka analizinde, PARALIGN® hizalama cihazı ile bir kâğıt makinesinin yaş kısmında yapılan vals hizalama servisi konu alınmıştır.

•Kağıt üreticisi firma, henüz hamur halindeki kağıdı, makinenin pres bölümüne taşıma görevi bulunan eleği, üretici firma tarafından belirlenen kullanım ömründen çok daha kısa sürede değiştirmek zorunda kalmaktadır.

 

•Vals hizasızlığı, üretimde kalite problemlerine, ani duruşlara sebebiyet verdiği gibi elek ve keçelerin ömrünü kısaltmaktadır.

 

•Bu amaçla PARALIGN® vals hizalama cihazı ile kâğıt makinesinin üst elek grubunun ölçümleri gerçekleştirilmiştir.

Kağıt makinesi yaş grubu silindirleri
Paralign ölçümü hizasızlık rapou

•Üstteki resim üst elek grubunun PARALIGN® ile ölçümü sonrası hizasızlık durumunu göstermektedir.

•Mavi oklar müşteri için kritik olan yönlendirme ve gergi valslerini göstermektedir.

 

•Elek üreticisi firma, eleğin kullanım ömrünü ortalama olarak 10 hafta olarak belirtmesine karşılık, müşteri her 2 haftada bir değiştirmektedir.

•Yılda toplam 26 adet elek değişimi gerçekleşmektedir.

Hizalama sornası silindir hizasızlıkları

•Üstteki resim üst elek grubunun müşteri tarafından hizalama yapıldıktan sonraki durumunu göstermektedir.

•Mavi okla gösterilen kritik valsler müşteri tarafından hizalanmıştır.

•Hizalama sonrası üst elek kullanım süresi, üretici firmanın belirttiği ortalama ömür olan 10 haftaya çıkarak gelişme göstermiştir.

•Yılda toplam 5 adet elek değişimi gerçekleşmektedir.

•Tespitler sonrası, belirlenen ofsetlere göre yatay ve dikey eksenlerde düzeltmeler firma çalışanları tarafından yapılmıştır.

 

•Düzeltmeler sonrası, valslerde ölçüm tekrarlanmış ve son kaçıklık durumları gözlemlenmiştir.

 

•Eleğin kullanım ömründeki iyileşme, firmanın 1 senelik kullanımı takip edilerek raporlanmıştır.

bottom of page