top of page

PARALIGN® ile Valslerde Hizasızlık Ölçümü

PARALIGN® NEDİR ?

PARALIGN®, makine hatlarında bulunan valslerin hizasızlık ölçümünü yapan bir cihazdır.

Paralign merdane hizalama cihazı çalışma prensibi

Vaka konusu :

•Bu vaka analizinde, PARALIGN® hizalama cihazı ile bir kâğıt makinesinin pres kısmında yapılan vals hizalama servisi konu alınmıştır.

•Kağıt üreticisi firma, makinenin pres bölümünde ürünü destekleyerek taşıyan ve fazla suyu emme görevi bulunan keçeyi, üretici firma tarafından belirlenen kullanım ömründen çok daha kısa sürede değiştirmek zorunda kalmaktadır.

 

•Pres valslerinde bulunan hizasızlık, keçelerin erken aşınmasının yanı sıra, iki vals arasından geçen ürün üzerine eşit olmayarak uygulanan basıncın yol açtığı asimetrik nem dağılımına sebep olmaktadır. Bu da ürün kalitesinde problemler yaratmaktadır.

 

•Bu amaçla PARALIGN® vals hizalama cihazı ile kâğıt makinesinin alt pres keçe grubunun ölçümleri gerçekleştirilmiştir.

kağıt üretim valsleri keç grubu

Ölçüm ve düzeltme öncesi durum :

parlign ölçüm raporu

•Üstteki resim alt pres keçe grubunun PARALIGN® ile ölçümü sonrası hizasızlık durumunu göstermektedir.

•Mavi oklar üretim için kritik olan valsleri göstermektedir.

 

•Keçe üreticisi firma, keçenin kullanım ömrünü ortalama olarak 5 hafta olarak belirtmesine karşılık, üretim her 2 haftada bir değiştirmektedir.

•Yılda toplam 26 adet keçe değişimi gerçekleşmektedir.

Yapılan hizalama sonrası durum :

hizalama sonrası paralign ölçüm rapou

•Üstteki resim alt pres keçe grubunun firma personeli tarafından hizalama yapıldıktan sonraki durumunu göstermektedir.

 

•Hizalama sonrası alt pres keçe kullanım süresi, üretici firmanın belirttiği ortalama ömür olan 5 haftaya çıkarak gelişme göstermiştir.

 

•Yılda toplam 10 adet keçe değişimi gerçekleşmektedir

Öncesi ve sonrası karşılaştırma

•Tespitler sonrası, belirlenen ofsetlere göre yatay ve dikey eksenlerde düzeltmeler firma çalışanları tarafından yapılmıştır.

 

•Düzeltmeler sonrası, valslerde ölçüm tekrarlanmış ve son kaçıklık durumları gözlemlenmiştir.

 

•Keçenin kullanım ömründeki iyileşme, firmanın 1 senelik kullanımı takip edilerek raporlanmıştır.

Alt keçe ölçüleri:………………..6 m x 35 m

Alt keçe fiyatı:………………......12.600$

Servis öncesi durum:

Alt keçe değişim süresi:……….2 hafta

Servis sonrası durumu:

Alt keçe değişim süresi:……….5 hafta

 

Yıllık toplam maliyet karşılaştırması:

Servis öncesi (26 keçe/yıl)……………327.600$

Servis sonrası (10 keçe/yıl)…………..126.000$

Keçe değiştirme süresi(4sa/keçe)…16x4=64 saat

Saatlik kâr………………………...............5000$

 

Toplam yedek parça maliyet düşüşü……201.600$

Toplam süre kaynaklı kâr…………………....320.000$

 

Toplam kazanç…………………………………....521.600$

bottom of page