• Admin

Güvenilirlik Odaklı Bakım


Günümüz rekabet koşullarında, maliyetleri düşürme çalışmaları her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Diğer taraftan üretim tesisleri, emre amadelik oranı ve ekipman verimliliğini de artırmayı öncelikli hedef haline getirmiş durumdalar. Bu çalışmlar sayesinde, üretim tesislerinin bakım giderleri ciddi oranda düşerken; emre amadeliğin ve ekipman verimliliğinin, %5 ler seviyesinde artması ile üretim kapasitesi, %10 oranında artırılabilir. Bu artışlar karlılığı %100 , şirket piyasa değerini ise 2-2,5 kat artırır.

Karlılığı %100 artırabilecek yöntem : Güvenilirlik Odaklı Bakım Yönetimi!

Güvenilrilik Odaklı Bakım Stratejileri, öncelikli olarak Amerikan Hava Yollarında ve Amerikan Deniz Kuvvetlerinde, bundan nerdeyse 40-45 yıl önce şekillenmeye başlamış ve buradan tüm endüstriye yayılmıştır. Son yıllarda rekabetin artması ile birlikte, geleceğin rekabet koşullarına hazır olmak isteyen endüstriyel tesisler, gerekli dönüşümü sağlamış ve bir çoğu başarılı olmuşlardır.

Bu kadar avantaj sağlayan bu strateji, neden yaygınlaşmamıştır?

Güvenilirlik Odaklı Bakım Stratejisinin, uygulanmasının en zor yanı, ciddi bir kültür değişimi gerektirmesidir. Geçmiş tecrübeler göstermiştir ki; güvenilirlik uygulamalarını hayata geçirmenin en zor yanı, insan alışkanlıklarını değiştirmektir. Bunun yanısıra, bu bakım stratejisini hayata geçirirken; çok ciddi mesailer harcanarak süreçler, bakım yöntemleri, arızaların hata etkileri incelenmelidir. Ayrıca yepyeni teknolojilerin kullanılması gerektiğinden, personelin ciddi eğitimlerden geçmesi oldukça önemlidir. İnsan, genelde değişimlerden tedirgin olan ve değişimleri geleceği için riskli gören bir düşünce yapısına sahiptir. Bu nedenle; bakım stratesjisini değiştirmek için en az bir lider ve bu lidere inanmış, üst düzey yöneticiler gerekir.

Prüftechnik 'Güvenilirlik Odaklı Bakım Stratejileri' eğitiminin amacı nedir?

Teknoloji gelişip, robot teknolojisi yaygınlaştıkça, gelişmiş ülkelerde iş gücü maliyetleri düşmeye başlamıştır. Avrupalı ve Amerikalı şirketler, daha önce Çin, Hindistan gibi iş gücünün ucuz olduğu ülkelerde ki üretim tesislerini, kendi ülkelerine taşımaya başladılar. Ülkemiz ise, iş gücü maliyetlerinde sağladığı avantaj ile, küresel pazarda rekabetçi olmaya çalışmaktadır. Bu durum, gelecekte Türk üreticiler üzerinde baskı yaratacak ve pazar kaybetme riski oluşturacaktır. Dolayısıyla, tesisilerimizin emre amadeliğini ve ekipman verimliliğini, bir an önce uluslararası seviyelerin üzerine çıkarmamız gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmek için, hemen her tesiste, Güvenilirlik Odaklı Bakım Stratejilerini uygulamaya geçirecek lider mühendislere gerek duyulmaktadır. Verdigimiz eğitim, bu düşüncede olan mühendisleri, gerekli olan kültür değişimine liderlik edebilmeleri için, temel anlamda Güvenilirlik Odaklı Bakım Stratejileri hakıında bilgilendirmek ve hızlı aksiyon alabilmeleri için, yol haritalarını hazırlamak amacı ile oluşturulmuştur. İnancımız odur ki; bu eğitimi almış olan Güvenilirlik Mühendisi adayları, çıkacakları bu yolda, ihtiyaçları olan bilgilerle donatılmış olarak, eğitimlerini tamamlayacaklardır

Güvenilirlik Odaklı Bakım Stratejileri Eğitimi Konu Başlıkları

1. Güvenilirlik Odaklı Bakım Evrimi

Önleyici Bakım

Durum İzleme

Güvenilirlik Odaklı Bakım

2. Güvenilirlik Odaklı Bakım Yaklaşımı

Güvenilirlik Odaklı Bakım'ın sağladığı avantajlar ve örnekler

3. Arıza

Küvet Eğrisi

Arıza durumları etki analizi

4. Güvenilirlik Odaklı Bakım'ın bileşenleri

Arızi Bakım

Planlı Bakım

Kestirimci Bakım

Proaktif Bakım

Proaktif Bakım-Şartname

Proaktif Bakım-Kabul testleri

Proaktif Bakım-Arızalanan Parça Analizi

Proaktif bakım-Kök Neden Analizi

Proaktif Bakım-Güvenilirlik

Proaktif Bakım-Doğrulama ve Sertifikalandırma

Yaş araştırması

Tekrarlayan Arızaların Kontrolü

5. Tesis kurulumu ve ekipman tedariğinde güvenilirlik çalışmaları

6. İşletmede aşamasında güvenilirlik çalışmaları

7. Anahtar Performans İndikatörleri

8. Belgeler

Güvenilirlik Odaklı Bakım için Kontrat Koşulları

Güvenilirlik Odaklı Bakım için kabul testi standartları

Güvenilirlik Odaklı Bakım için tedarikçi Kalite Güvencesi

Titreşim Ölçüm ve Analiz prosedür ve kriterleri

Hizalama prosedür ve kriterleri

Balans alma prosedür ve kriterleri

Kritiklik Analiz Örneği

NOT: Güvenilirlik odaklı bakım eğitimine katılabilmek için öncesinde KESTİRİMCİ BAKIM EĞİTİMİNE katılmış olmak ön koşuldur.

Güvenilirlik Mühendisliği Eğitimi

Kurs Süresi ve Saatleri: 3 gün temel eğitim ve sınav

09:00-18:00

Sınav İçeriği: Sınavda başarılı olabilmek için soruların en az %70'ine doğru cevap verilmelidir.

Eğitmen: Ozan Çakıtlı

Eğitim/Sınav Dili: Eğitim ve sınav dili Türkçe'dir

Kurs Yeri: Prüftechnik Akademi Merkezi İstanbul

Tarih: Etkinlik takvimimize göz atabilirsiniz.

Detaylı bilgi ve randevu için; +90(216) 250 22 44 - egitim@pruftechnik.com

#Güvenilirlikmühendisliği #önleyicibakım #Güvenilirlikodaklıbakımeğitimi

Atatürk Mahallesi 3.Cadde

NO: 1/2 Ataşehir/İstanbul

egitim@pruftechnik.com

+90(216)2502244

  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Sosyal Simge
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© Copyright2017 Prüftechnik Proaktif Bakım Teknolojileri ve Hizmetleri San. Tic. Ltd. ve Şti.