top of page

Rulman Dış Bilezik Arızası

Özgün Yakar • Yusuf ihtiyaroğlu • Onur Yürek • Ahmet Gülsever

VIBSCANNE 2 Yeni nesil titreşim ölçüm cihazı

Bu vakadaki ölçümler yeni nesil titreşim ölçüm cihazı VIBSCANNER 2 ile piayasadaki diğer standart cihazlara göre 3 kat daha hızlı alınmıştır!

•Türkiye’de hizmet veren bir fabrikada bulunan pompaların ölçülmesi amacıyla servis hizmeti verilmiştir. Alınan ekipman bilgilerine göre, cihazda rota hazırlanıp pompaların  titreşim ölçümü ve analizi yapılmıştır.

•Hazırlanmış olan rotada, ölçülen her noktadan hız spektrumu, ivme spektrumu, zarf spektrumu ve ivme zaman dalga formu gibi ölçüm görevleri kullanılmıştır.

•Ölçümlerde Vibscanner 2 adlı titreşim ölçüm cihazı kullanılmıştır.

•2018 yılının Nisan ayında yapılan ölçümlerde devri, invertorle kontrol edilen  motor-pompa adlı ekipmanlardan alınan zarf spektrumu ve ivme zaman dalga formu ölçümlerinde rulman dış bilezik arızası görülmüştür.

 

•Rulman dış bilezik arızasının görülmesinin ana nedeni, değişken devirli ekipmanlarda devrin değişmesine bağlı olarak, motorun statoru ile rotoru arasında oluşan elektriksel akımın rulman üzerinden geçmesiyle beraber rulmanın dış bileziğinde periyodik olarak çizikler oluşturmasıdır.  Bu çizikler çok düzenli olup birbirlerine çok yaklaşıktır. Bu duruma Fluting denir.  Bu duruma alınabilecek önlem olarak izoleli rulmanların kullanılması önerilmektedir. Seçilecek izoleli rulmanların stator ile rotor arasında oluşan elektriksel akıma karşı yüksek direnç göstermeleri gerekmektedir.

•Yapılan bir çalışmada 1150 AC tip motorların durumu izlenmiştir. Motorların %25’inde, 18 aydan daha kısa bir sürede stator ile rotor arasında oluşan elektriksel akımdan dolayı ,rulman arızası olduğu görülmektedir. Geriye kalan motorlardan %65 ‘inin 2 sene içinde rulmanda oluşan elektriksel akımdan dolayı rulmanının arızalandığı görülmektedir. (http://www.idcusa.com/contentonly.aspx?file=/documents/practicalguidetobearingdamage_Toshiba.pdf: Bu makaleden alıntı yapılmıştır.)

•İleriki bölümlerde, rulman dış bilezik arızası  teşhisi konulan ölçümleri ve fluting konusunda yapılan araştırmaları içeren kaynakları bulabilirsiniz.

akımdan dolayı rulman üzerinde oluşan periyodik çizikler

MNDEV Zarf Spektrumu / 25.04.2018 tarihli ölçüm

MNDEV Zarf Spektrumu / 25.04.2018 tarihli ölçüm

MNDEV İvme Zaman Dalga Formu / 25.04.2018 tarihli ölçüm

MNDEV İvme Zaman Dalga Formu / 25.04.2018 tarihli ölçüm

MDEH Zarf Spektrumu / 25.04.2018 tarihli ölçüm

MDEH Zarf Spektrumu / 25.04.2018 tarihli ölçüm

MDEH İvme Zaman Dalga Formu / 25.04.2018 tarihli ölçüm

MDEH İvme Zaman Dalga Formu / 25.04.2018 tarihli ölçüm

Kullanılan Cihaz

•Alınan ölçümler Vıbscanner 2 titreşim ölçüm cihazı ile alınmıştır.

•Ölçümler motor-pompa adlı makine dizisinden alınmıştır.

•Omnitrend Center 2.3 adlı yazılımda, ölçülen ekipmanlara ait her noktadan hız spektrumu, ivme spektrumu(Yüksek frekanstaki titreşimleri  görmek adına) ,zarf spektrumu(darbe yaratan titreşimleri görebilmek adına) ve ivme zaman dalga formu gibi  yüksek  çözünürlüklü ölçüm görevleri oluşturulmuştur. Aşağıda ölçüm görevlerine ait ayarlar gösterilmektedir:

Spektrum bilgileri

Değiştirilen dış bilezik arızalı rulman

rulmanın dış bileziğinde oluşan arıza

KAYNAKLAR

bottom of page