top of page

Rulman Kafes Arızası

Rulman

•Türkiye’de bulunan ve titreşim ölçüm ve analiz hizmetini üstlendiğimiz bir fabrikada yer alan sirkülasyon pompasının durumu Vibxpert II cihazı ile ölçülen titreşim verileri üzerinden periyodik olarak takip edilmektedir.

•2017 yılının Ağustos ayında yapılan Zarf Spektrumu ölçümlerinde, motor ön yatağında 6212 kodlu rulmanın kafes arıza frekansında (FTF) titreşim oluştuğu görülmüştür.  Titreşim genliği ve gürültü tabanı çok yüksek değildir. Ancak kafes arıza frekansındaki titreşim bu rulmanın durumunun daha sık periyotlar ile takip edilmesi gerektiğini göstermiştir.

•15 gün sonra yapılan ölçümde ise kafes arıza frekansında titreşim genliğinin ilerlediği, harmoniklerinin oluştuğu ve gürültü tabanının yükseldiği görülmüştür.

•Bu aşamadan sonra rulman motor ön yatakta rulman değişimi yapılmıştır ve çıkarılan rulmanda ki kafes arızası çok net görülmüştür.

•Kafes arızası titreşimleri şaft dönüş hızının altındaki ‘‘Senkron Altı Bölge’’ olarak isimlendirilen düşük frekans bölgesinde meydana gelmektedir. Düşük frekanslı bu titreşim, Zarf Spektrumu ve İvme Spektrumu ile izlenmesi durumunda, diğer rulman arıza frekanslarındaki titreşimlere göre daha düşük genlikli bir karakter ortaya koymaktadır.

•Ayrıca rulman arızası ilerlemesi sonucu (Eylül ayındaki ölçüm) gürültü tabanı ciddi bir şekilde yükselmiştir.

 

•FTF arızası için bant alarmları kullanılacaksa, genlik limitlerinin daha düşük tutulması arızaların kaçırılmaması için faydalı olacaktır. FTF titreşimi görüldükten sonra rulmanın durumu çok daha sık periyotlar ile takip edilmelidir. Kafes arızası hızlı ilerleyen bir karakteristiğe sahiptir.

MDEH Zarf Spektrumu / 17.08.2017 tarihli ölçüm

MDEH Zarf Spektrumu

MDEH Zarf Spektrumu / 05.09.2017 tarihli ölçüm

MDEH Zarf Spektrumu
bottom of page