top of page

Kestirimci Bakım Eğitimi


Son dönemde artan küresel rekabetin neticesinde Türkiye’de üretim faaliyeti gerçekleştiren hemen her tesis verimliliğini artırmak ve giderlerini düşürmek için sürekli araştırma halinde. KESTİRİMCİ BAKIM konusu da öncelikli olarak tesisin emre amadeliğini artırıcı ve giderleri azaltıcı etkisinden dolayı bir çok tesisin ilgisini çeken bir konu olarak baş köşede yerini almaya başladı. Sektörün bir temsilcisi olarak KESTİRİMCİ BAKIM konusunda her geçen gün daha fazla soru almaya başladık. Hem bu soruların cevaplanmasına yardımcı olmak hem de kısa ve öz bir şekilde KESTİRİMCİ BAKIM stratejisinde ne gibi teknolojilerin kullanıldığına değinmek önemli.

KESTİRİMCİ BAKIM stratejisi dendiğinde ne anlamalıyız?

Makineler zaman içinde bozulan ekipmanlardır. Fabrikalarda ani arızalar nedeni ile duruş yaşanmaması ve güvenli çalışma için çoğunlukla planlı bakım yapılarak bir çok ekipmanın parçası, yağı, ekipmanın kendisi belirli periyotlarda değiştirilir. Ancak bir çok nedenden dolayı ideal çözüm bu değildir. Çeşitli teknoloji ve yöntemlerle makineleri izleyerek durumu hakkında fikir sahibi olmak mümkündür. Toplanan verilerle arıza olasılıkları belirlenip zamanında planlama yapılır ve gerekli önlemler alınarak makinenin arıza yapması önlenmiş olur. Bu strateji ile yapılan bakım KESTİRİMCİ BAKIM olarak adlandırılır.

KESTİRİMCİ BAKIM stratejisinde kullanılan yöntem ve teknolojiler!

Kestirimci Bakım stratejisinde bir çok farklı teknoloji ve yöntem kullanılabilir. Bunlardan en yaygın bilinenleri aşağıdaki başlıklarda toplanabilir.

  • Titreşim izleme ve analiz

  • Infrared termografi

  • Ultrasonik ses muayenesi

  • Yağ ve partikül analizi

  • Elektriksel durum izleme

  • Tahribatsız muayene

Çok fazla PLANLI BAKIM yapmanın zararı var mıdır?

Kestirimci Bakım Eğitimi

Şekil 1’de görmüş olduğunuz eğri zamana bağlı olarak ekipmanların arıza olasılıklarını gösteren ve makine bakım alanında 70’li yıllardan beri kullanılan bir eğridir. Bu eğrinin en solunda kalan bölge Prematüre arıza oluşma bölgesidir. Bu dönem makinelerin tasarım, malzeme kalitesizliği, işçilik kalitesizliği veya yanlış montajından kaynaklı erken arıza dönemidir. Bir anlamda herhangi bir makinede yapılan sökme takma işleminden sonra makineyi tekrar prematüre arıza bölgesine taşımış olursunuz. Rasgele arıza bölgesinde çalışan bir makineye yapılan her planlı bakım neticesinde arıza olasılığı artmaktadır. Bu nedenle planlı bakım faydalı bir yöntem olsa da her zaman uygulanmamalıdır veya planlı bakım sıklığı iyi etüt edilerek belirlenmelidir. Konuyla ilgili literatürlerde planlı bakımların oranının genel oranın içinde %20’yi geçmemesi gerektiği özellikle vurgulanmaktadır. Bu orana gelebilmek için KESTİRİMCİ BAKIM stratejisine geçiş önemlidir. Bu geçiş içinse bu konuda uzmanlaşmış mühendisler gerekmektedir. KESTİRİMCİ BAKIM eğitimi bu alanda uzman mühendislerin sayısını artırabilmek için hazırlanmış bir eğitim programıdır ve Ana konu başlıklar aşağıda belirtilmiştir;

1. Kestirimci Bakım ve Muayene Teknolojileri

Titreşim Analizi

Kızılötesi Termografi

Ultrasonik Teknolojiler

Yağ ve Partikül Analizi

Elektriksel Bakım Teknolojileri

Tahribatsız Muayene Teknikleri

2 . Kestirimci Bakım Muayene kriterleri

Titreşim kriterleri

Yağ Analiz kriterleri

Termografi kriterleri

Airborne ultrasonik

Elektrik bakım kriterleri

3. Genel süreç ve kriterler

Bu eğitimi almış olmak Güvenilirlik Odaklı Bakım eğitimine katılabilmek için için ön koşuldur.

Kestirimci Bakım Eğitimi

 

Kurs Süresi ve Saatleri: 3 gün temel eğitim ve sınav

09:00-18:00

Sınav İçeriği: Sınavda başarılı olabilmek için soruların en az %70'ine doğru cevap verilmelidir.

Eğitmen: Ozan Çakıtlı

Eğitim/Sınav Dili: Eğitim ve sınav dili Türkçe'dir

Kurs Yeri: Prüftechnik Akademi Merkezi İstanbul

Tarih: Etkinlik takvimimize göz atabilirsiniz.

Detaylı bilgi ve randevu için; +90(216) 250 22 44 - egitim@pruftechnik.com

#Güvenilirlikmühendisliği #önleyicibakım #kestirimcibakımeğitimi

bottom of page