top of page

Siyah ve Parlak Bar Yüzey Çatlak Testleri

GİRİŞ

Siyah ve parlak barların otomotiv, toplu taşıma araçları, inşaat  gibi kritik alanlarda kullanılmaya başlanmasından bu yana yüksek kalitede çelik üretim beklentileri her geçen gün artmaktadır. Çelik üreticileri, müşterilerinin bu beklentileri karşılaması adına yarı mamul ürünler üzerinde yüzey çatlak kontrolleri uygulanmaya başlanmıştır, ilerleyen teknoloji ile birlikte yüzey çatlak kontrolleri otomatik olarak üretilen tüm barlara yapılabilmekte, farklı tahribatsız muayene yöntemleri birbiri ile uyum ve iletişim içinde kullanılabilmektedir.

Sürekli döküm prensibi ile üretilen barlar, gerek siyah gerekse yüzeyi parlatılmış olarak farklı yöntemlerle çok hassas ve hızlı bir şekilde test edilebilmektedir.

Prüftechnik olarak müşterilerimizin yüksek kalitede yuvarlak çelik üretimi yapabilmeleri adına en hassas yüzey çatlak test sistemi olan rotating flux leakage sistemlerini üretmekteyiz. Test edilecek malzeme yüzeyi ve test hızı minimum hata büyüklüğünü belirlemede etkin rol oynamaktadır.

Rotating Flux Leakage Sistemi:

Kaçak akı prensibine dayanan bu test yönteminde, yuvarlak bar test cihazının içinden geçerken, çok kanallı test probları malzeme etrafında çok küçük bir baskı ile yüksek devirde dönerek malzeme ilerleme yönüne paralel (boyuna) yüzey çatlaklarını tespit etmektedirler.

Rotatik Sistemler ile tespit edilen çatlak

Resim 1. Rotatik Sistemler ile tespit edilen çatlak

Kaçak Akı nedir?

Kaçak akı test metodunda, manyetik ayaklar birkaç milimetre mesafede malzemenin etrafından dönmektedirler ve malzemeyi mıknatıslandırmaktadır. Bu manyetik ayakların ortasında özel bir test sensörü bulunmaktadır.  AC manyetik alan, malzeme yüzeyinde manyetik akım oluşturur, eğer malzeme üzerinde herhangi bir süreksizlik varsa, manyetik alan kesintiye uğrar ve kaçak akı oluşturur. Malzeme etrafından dönen problar, oluşan kaçak akıyı tespit ederek cihazın ekranında görüntülenir. Bu yöntemler ile 0,1mm referans hata derinliğine sahip yüzey çatlakları tespit edilebilmektedir.

Yüzey Çatlağı Tespit Şeması

Resim 2. Yüzey Çatlağı Tespit Şeması

Hangi Çaplarda Testler Gerçekleştirilir?

Novaflux serisi test cihazlarımız ile RFL65 ile, 10 ile 65mm barların, RFL 140 ile, 20 ile 140mm’ye kadar barların, RFL200 ile 40 ile 200mm’ye kadar barların testleri aynı şekilde 0,1mm derinliğe sahip yüzey çatlaklarının tespitleri yapılabilmektedir. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, tamamlamam hatlarına entegre olarak inline kurulabildikleri gibi, tamamen bağımsız olarak kendine ait yükleyicisi ayırma tezgahı olan offline hatlar şeklinde anahtar teslim olarak da kurulabilmektedir. Tüm mekanik ve elektronik sistemlerin birbirleriyle haberleşerek, alınan tüm sinyallerin tek bir rapor formatında toplanabildiği sistemlerimiz, kullanıcıların güvenle ve kolaylıkla kullanabildiği sistemler olarak çelik üreticilerine çözüm olmaktadırlar.

Anahtar Teslim Test Hattı

Resim 3. Anahtar Teslim Test Hattı

Rotating Flux Leakage Sistemleri yazılım ilaveleri ile birlikte, tek bir kurulu hat üzerinde farklı tahribatsız muayene metodları ile birlikte çalışabilmektedir. %100 çatlak kontrollü malzeme üretmek isteyen üreticiler, yüzey çatlak kontrolünün yanı sıra malzemeleri içinde oluşan döküm boşluklarını da kontrol eden bir yöntem olan Ultrasonik Test Sistemleri de hatta entegre edilerek, bar üzerinde oluşabilecek tüm süreksizlik ve kusurların yerlerin tespitlerini yapılmış olunur. Tespiti yapılan hata üzerine hatanın kaynağının temsil eden boya püskürtülerek hata yeri işaretlenir. Hata yeri tespit edilen kusurlu bar, hatanın büyüklüğüne göre sınıflandırılarak otomatik ayırıcılar vasıtasıyla ayrı bir sepete alınır ve sonraki işlemler için hazır hale getirilir.

Günümüz rekabetçi dünyasında marka değerimizi ve kalitemizi arttırmak, ne ürettiğimizi ve ne kalitede ürettiğimizi görebilmek global pazarda kendimize yer edinme imkanını arttıracaktır

bottom of page