top of page

Soğuk Tel Çekme Prosesinde Girdap Akımları Testleri

GİRİŞ

Nihai ürünler özellikle otomotiv endüstrisinde zorlayıcı kalite gereksinimleri karşı karşıya kalmaktadırlar. Buna rağmen, parçaların tek tek otomatik olarak test edilmesi nerede ise olanaksız, çok farklı yöntemlerin uygulanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Testler için en önemli kriter, doğru malzeme ve geometrisinin yüzey çatlaklarının tespit edilmesidir.

Tek parçanın test edilmesinde, kompleks mekanik donanımlar, tüm parçaların testlerinde her zaman başarılı mümkün olmamaktadır çünkü test hızları üretim hızlarından oldukça düşüktür.

Bizim amacımız ise her adımda proses ve kalite kontrolü üretim hızları ve ürün kalite gereksinimlerini karşılayarak gerçekleştirmektir.

Soğuk Dövme Prosesinde Sürekli Test Uygulaması

Tecrübemiz bize gösteriyor ki, son ürüne uygulanan test metotları düşük kalite beklentilerinin bile çok azını karşılamaktadır, prosesin geliştirilmesi ve daha ileriye taşınması ile ilgili kavramlar bu testlerle söz konusu bile değillerdir. Daha da fazlası son testler çoğunlukla, gerçek üretim sürecinin çok sonrasında yapılmaktadır. Ancak ürün kalitesini belirleyen ana faktörlerden biri olan giriş kalite kontrol işlemleri bu aşamada yapılamamaktadır.

 

Soğuk Dövme Muayenesi:

Soğuk tel veya filmaşin soğuk dövme gerçekleşmeden önce girişte sürekli olarak test edilebilmektedir. Bu testler doğrudan soğuk dövme malzemeleri üzerinde yapılmaktadır. Makaradan çözülen tel, makara ve soğuk şekillendirme arasında test edilmektedir.

Bu test için tek gereksinim telin tüm yüzeyi test edebilecek bir test bobininin soğuk dövme öncesine yerleştirilmesidir. Bu standart bobin ile birlikte malzeme yüzeyinde oluşan kaz ayağı gibi çatlakları, malzeme yüzeyinde oluşmuş kısa yüzey çatlaklarını kolaylıkla tespit edebilmektedir. Buna ilave olarak düzensiz olan bazı boyuna çatlakları tespit edebilmekte ve hata yerleri boya püskürtülerek işaretlenebilmektedir.

 

Tespit Edilen Kusurların Değerlendirilmesi;

Test sonrasında, test edilen tel soğuk dövme makinasının içine hareket etmektedir. Tel üzerinde tespit edilen kusurlar için makinanın durdurulması ve telin hatalı bölgesinin el yordamı ile kesilip alınması çok makul ve mantıklı bir yöntem değildir. Bunun yanında, boya ile işaretlenen tel, dövme esnasında yüzeyinde hiçbir iz kalmaksızın makinadan çıkmaktadır. Bu durumda ne yapılabilir, kusurlu malzeme kusursuzlardan nasıl ayıklanabilir? 

souk tel çekme prosesi

Şekilde verme sonrası kusurlu bölgenin ayrılması;  

 Kusurlu nihai ürünler soğuk şekil verme makinasının elektriksel bir ayırma ünitesi bağlanarak, cihazdan alınan sinyaller ile özel olarak bu uygulama için Eddychek yazılımıyla, gerekli gecikmeler ayarlanarak hatalı ürünler ayırma kolları vasıtasıyla ayrılabilmektedir.

Sonuç olarak; bu test yöntemiyle standart girdap akımları bobinleri kullanılarak şekil verilecek teller test edilmektedir. Test nihai ürüne yapılmadığından dolayı, şekil verme kafalarından kaynaklı kusurlar tespit edilmemektedir, tespit edilen kusurlu parçalar hammaddeden gelen yüzey kusurlarından kaynaklanan hatalardır. Şekil verme esnasında oluşan kusurlar büyük ölçüde makine üreticisinin yapacağı bir ilave ile tespit edilebilmektedir. Birçok kurulumun bize verdiği tecrübem bize bu test yönteminin kazanımlarının çok fazla olduğunu göstermektedir.

 

EDDYCHEK 6 Kullanımı

Bilinen test bobinleri ile gerçekleştirilen testler karbon çelikleri gibi hammaddeler için küçük çaplı bir manyetize ünitesi ile birlikte kullanılmaktadır. Bu uygulamada girdap akımları test cihazı, Eddychek 6, yeni ve özel bir yazılım ile şekil değiştirecek olan tel üzerinde tespit edilen kusurlu bölge cihaz tarafından takip edilerek, şekil değişimi sonrası ayırma mekanizması aracılığı ile ayrılmaktadır.

Operatörler, cihaz ekranı üzerinden dakikada üretilen parça sayısı ve hatalı parça sayısını takip edebilmektedir. Bununla birlikte test edilen parça uzunluğu, hatalı ürünlerin hata büyüklüklerine göre sınıflandırılması da mümkündür. 

bottom of page