top of page

Rüzgar Türbini Ana Rulman Arızası
 

Türbin Rulman Arızası

türbin rulman arızası şablonu

•Türkiye’de hizmet veren bir rüzgar türbininden alınan Zarf Spektrumu ölçümünde rulman arıza frekansında ve harmoniklerinde titreşim belirginleşmiştir. Ancak spektrumdaki genlik değeri bu büyüklükteki bir rulman için çok yüksek değildir.

•Uzun süreli alınan ivme zaman dalga formu incelendiğinde darbelerin çok belirgin olduğu dönüş devrinde modüle olduğu net olarak görülmektedir. Darbe genliklerinin Zarf Spektrumunda bu denli yüksek olması türbindeki ana rulman arızasının ilerlediğini göstermektedir.

•Bu durumla birlikte, çok yavaş dönen makinalarda darbeli titreşimleri ortaya koymak adına spektrum analizinin yanı sıra uzun süreli kaydedilmiş zaman dalga formları üzerinde de ciddi bir analiz gerçekleştirilmelidir.

•Arızalı rulman türbin işletmecisinin acil bakım planlaması adına raporlanmış ve türbinde oluşabilecek daha büyük arızaların önüne geçilmiştir.

rüzgar türbini şablonu

TÜRBİN RULMAN ARIZASI :

1) Main Bearing – Zarf Spektrumu

main bearing - zarf spektrumu

2) Main Bearing – İvme Zaman Dalga Formu

man bearing - ivme zaman dalga formu
bottom of page