top of page
8.JPG

VAKA ANALİZLERİ

April 01, 2020

Türkiye’deki bir enerji santralinde üretim için kritik öneme sahip bir fanda yüksek titreşim sebebi ile VibXpert 2 cihazı ile teşhis ölçümü gerçekleştirilmiştir. Yapılan ölçümler sonucunda hız spektrumu ölçümlerinde, motor yataklarında, şaft dönüş hızında 1 X) baskın titreşimler görülmüştür.

November 25, 2019

Zaman Senkronlu Ortalama İle Vuru Titreşimi Altında Balans Çalışması

Bu çalışmada bir dekantörün tamburunun yerinde balans çalışması gerçekleştirilmiştir.

Dekantörler özellikle zeytin yağı üretiminde ülkemizde sıklıkla kullanılan makinelerdir. İç içe yer alan tambur ve helezon birbirlerine çok yakın hızlarda dönerler ve üretilen merkezkaç kuvveti ile katı – sıvı ayrıştırması gerçekleştirilir.

August 06, 2019

Çizgi Sayısının Spektrumlar Üzerindeki Etkisi

Spektrumun çözünürlüğü Δf ile gösterilir ve Fmax’ın Çizgi Sayısına oranıdır. Aslında spektrumda görülebilecek frekans aralıklarını gösterir. Bunun yanı sıra, spektrumda ayırt edilebilen frekanslar aşağıdaki formülde gösterilmiştir

July 03, 2019

Dik Pompa Rulmanı İç Bilezik Arızası

Rulman arızları, rulmanın dört elemanından birisinde meydana gelen hasar ve bu hasarın ilerlemesi ile ortaya çıkan arızalardır.
İç bileziği dönen rulmanlarda, iç bilezikteki hasar noktasının rulman yük bölgesine girip çıkması sebebi ile genlik modülasyonuna uğrar ve spektrumlarda yan bant karakterinin görülmesine neden olur.

December 05, 2018

Doğal Frekans Tespiti ve Doğal Frekans Bölgesinin Değiştirilmesi

Bir cismin dış etkiler olmaksızın, kendine ait kütle ve esneklik gibi özelliklerin etkisi ile serbestçe sürdürdüğü titreşim hareketinin frekansına doğal frekans denir. En kolay doğal frekans tespiti için vaka analizlerimizi inceleyiniz..

October 09, 2018

Titreşim analiz yöntemi ile yapısal esneklik arızasının tespitini gerçekleştirdiğimiz vaka analizimizi inceleyebilirsiniz.

September 19, 2018

Rulman dış bilezik arızasının titreşim analiz yöntemi ile tespitini konu alan vaka analizimizi incelemeyi unutmayın!

September 09, 2018

Termal Genleşmenin Şaft Hizasızlığına ve Rotor Dinamiğine Etkisi

Kojenerasyon amaçlı kullanılan bir buhar türbini - dişli kutusu - jeneratör makine dizisinde meydana gelen yüksek titreşim ve salınım sonuçları, ekipmanın alarm limitlerini geçerek trip seviyesine ulaşmasına sebep olmuştur.

August 26, 2018

Rulman kafes arızasının titreşim yöntemi ile tespitini gerçekleştirdiğimiz vaka analizimizi inceleyebilirsiniz.

August 06, 2018

Elektriksel Arıza Vaka Analizi

Titreşim analizi yöntemi ile tespitini yaptığımız elektriksel motor arızası vaka analizini inceleyebilirsiniz.

May 16, 2018

Yatak Kasıntısı Kaynaklı Titreşim Vaka Analizi

Yatak kasıntısının neden olduğu titreşimleri ve bu durumun tespitini incelediğimiz vaka analizini inceleyebilirsiniz.

May 01, 2018

Çok Kademeli Dişli Kutusunda Kırık Diş Tespiti

Çok kademeli dişli kutusunda "Kırık Diş" arızasının ve kırık dişin hangi kademede olduğunun tespitini inceleyen vaka analizimizi inceleyebilirsiniz.

April 01, 2018

"Topal Ayak" arızasının titreşim analizi ile bulunması konulu vaka anlizimizi inceleyebilirsiniz.

January 30, 2018

Kavitasyon Titreşimi Vaka Analizi

Bu vaka analizi kavitasyon nedeni ile oluşan titreşimlerin tespitini incelemektedir.

January 15, 2018

Şaft Hizasızlığı Vaka Analizi

Bu vaka analizi; Şaft hizasızlığı nedeni ile oluşan titreşimlerin tespitini ve bu hizasızlık giderildikten sonra önüne geçilen "enerji kayıplarını", "bakım eksikliğinden dolayı oluşabilecek maliyetleri" ve olası "üretim kayıplarını" göz önüne koymaktadır.

January 02, 2018

Bu vaka analizi PARALIGN® ile silindirleriniz hizalandıktan sonra "periyotlarını uzatabileceğiniz planlı" ve "önleyebileceğiniz plansız duruşlar", "azaltabileceğiniz bakım maliyetleri" ile toplamda 51.600 $ kazanç sağlanmış bir vaka örneğini incelemektedir.

December 27, 2017

Bu çalışmada, Toros Tarım Samsun yerleşkesinde bulunan bir brülör
fanında meydana gelen yapısal esneklik sorunun titreşim analiz
yöntemi ile tespitine yer verilmiştir.

November 26, 2017

PARALIGN® Silindir Hizalama Vaka Analizi

Bu vaka analizi PARALIGN® ile silindirleriniz hizalandıktan sonra "periyotlarını uzatabileceğiniz planlı" ve "önleyebileceğiniz plansız duruşları", "azaltabileceğiniz bakım maliyetlerini" göz önüne koymaktadır.

November 17, 2017

Kırık Dişli Arızası Vaka Analizi

Bu vaka analizi kırık dişli arızalarının tespiti için en iyi yöntem olarak neden "zaman dalga formu" analizinin kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadır.   

October 04, 2017

Yerinde Balans Vaka Analizi

Döner ekipmanlarda en sık karşılaşılan arızalardan bir tanesi olan balansszılığın, Vibxpert II cihazı ile gerçek bir ekipmanda gerçekleştirilen yerinde balans çalışmasına ait örnek bir uygulama.

October 04, 2017

Rüzgar Türbini Rulman Arızası Vaka Analizi

Rüzgar türbinleri çok yavaş döndüğü için, rulman arıza frekansları da düşük frekanslarda meydana gelmektedir. Düşük hızlı ekipmanlarda darbeye sebep olan arızalar için zaman dalga formu analizinin önemine dikkat çeken örnek bir uygulama.

October 04, 2017

Rulman Yağsızlığı Titreşimi Vaka Analizi

Yatakların gerekli periyotlar ile yağlanamaması durumunda, rulman yağsızlığı ortaya çıkabilir. Yüksek frekansta geniş bant gürültü karakteristiği ortaya koyan bu arıza için gerçekleştirilmiş bir uygulama.

October 04, 2017

Doğal Frekans Tayini Vaka Analizi

Rezonans durumu, doğal frekanslar ile zorlama frekanslarının çakışması durumunda ortaya çıkan bir durumdur. Endüstriyel ekipmanların doğal frekans bölgelerinin (kritik hız) tespiti için gerçekleştirilmiş bir uygulama.

October 04, 2017

Rulman arızaları genellikle zamanla ilerleyen arızalardır. Bu uygulamada periyodik olarak takip edilen bir fanın rulman iç bilezik arızasının ani bir şekilde gelişmesi ve sonrasında alınan aksiyonlar incelenmiştir.

October 04, 2017

Akış Kaynaklı Arıza Titreşimi Vaka Analizi

Pompalarda sıkılıkla karşılaşılan kavitasyon arızasının titreşim ölçüm analiz yöntemiyle tespitine ait bir uygulama.

September 19, 2017

Rulman Kafes Arızası Vaka Analizi

Genellikle rulman arızaları arasında en az karşılaşılan arızalardan bir tanesi olan kafes arızasının titreşim analiz yöntemiyle tespitine ait örnek bir uygulama.

Please reload

bottom of page