top of page

YAPISAL ESNEKLİK ARIZASI

•Bu çalışmada, Toros Tarım Samsun yerleşkesinde bulunan bir brülör fanında meydana gelen yapısal esneklik sorunun titreşim analiz yöntemi ile tespitine yer verilmiştir.

•Titreşim ölçümleri VIBXPERT cihazı ile toplanmış ve Omnitrend programı yardımıyla analiz edilmiştir.

•Ekim 2017’de alınan ölçümlerde fan motoru yataklarında dikey yöndeki titreşimin yatay yön sonuçlarına göre çok yüksek olduğu görülmüştür.

•Ardından yapılan görsel incelemede motorun cıvata bağlantılarından bir tanesinin cıvata kesme problemi sebebiyle zayıfladığı görülmüştür.

•Bağlantılar yeni civatalar ile güçlendirildiğinde yatay ve dikey yöndeki titreşimin birbirine yakın seviyelere geldiği görülmüştür. Ancak 1X titreşim seviyesi yine de yüksektir. Bu durumun sebebi ise muhtemelen fan balanssızlığıdır.

•Bu uygulama ile özellikle dik pompalarda çok sık karşılaşılan yapısal esneklik arızasının titreşim ölçüm ve analiz yöntemi ile nasıl tespit edileceği açıkça gösterilmiştir.

•Tespitin ardından yapılan düzeltme çalışmalarının ardından alınan titreşim ölçümleri ile yapılan analizin doğrulaması  gerçekleştirilmiştir.

Yapısal esneklik titreşim spektrumu

Motor Ön Yatak Yatay ve Dikey Yön Hız Spektrumları

Motor Ön Yatak Yatay ve Dikey Yön Hız Spektrumları

•26/10/2017 tarihinde alınan ölçümlerde, 1X titreşim seviyeleri yatay ve dikey yönde iki kattan daha fazla bir farklılık göstermektedir.

Motor Ön Yatak Yatay ve Dikey Yön Hız Spektrumları

Motor Ön Yatak Yatay ve Dikey Yön Hız Spektrumları

•Yapısal esneklik probleminin tespiti ile gerçekleştirilen düzeltme çalışmasının ardından 03/11/2017 tarihinde aynı yataktan alınan titreşim ölçümlerinde, yatay yöndeki titreşimin çok fazla değişmediği görülmektedir. Ancak, dikey yöndeki titreşim yaklaşık 1/5 oranında azalarak 14 mm/s seviyesine inmiştir.

Motor Ön Yatak Yatay ve Dikey Yön 1X Trend Eğrileri

Motor Ön Yatak Yatay ve Dikey Yön 1X Trend Eğrileri

•Motor ön yatak, yatay ve dikey yön 1X trend eğrileri yukarıdaki grafikte gösterildiği gibidir.

Düzeltme çalışması öncesi ve sonrası fotoğraflar.

yapısal esneklik düzeltmesi öncesi ve sonrası durumu düzeltme öncesi
bottom of page