top of page

 Yapısal Esneklik Arızası-2

motor ve fan görseli

•Bu çalışmada, Eti Soda yerleşkesinde bulunan bir fanda meydana gelen yapısal esneklik sorununun titreşim analiz yöntemi ile tespitine yer verilmiştir.

•Ölçümler Vıbxpert 2 cihazı ile gerçekleştirilmiş olup, analizler Omnitrend center 2.3 ile gerçekleştirilmiştir.

•Alınan ölçümde makineye ait ölçüm noktalarından arıza teşhisi yapabilmek adına hız spektrumu, ivme spektrumu ve zarf spektrumu gibi ölçüm görevleri kullanılmıştır.

•Alınan ölçümler motor-fan adlı makine dizisinden  gerçekleştirilmiştir.

•Titreşim analizleri gerçekleştirildiğinde, fanın ön yatağından dikey yönde alınan 1X(Şaft Dönüş Hızı) titreşim seviyesi yatay yönde alınan 1X(Şaft Dönüş Hızı) titreşim seviyesinden oldukça yüksek olarak görülmektedir.  Bu durum ekipmanda yapısal esneklik durumu olduğunu  göstermektedir.

•Ekipman yapısal olarak kontrol edildiğinde, yapının altında şasenin köşesinden çatlak olduğu gözlenmiştir. Şasede  gerekli   kaynak   işlemleri  yapıldıktan  sonra  dikey  yönde  yüksek  görülen   1X 

(Şaft Dönüş Hızı ) titreşim seviyesi ile yatay yönde görülen 1X(Şaft Dönüş Hızı ) titreşim seviyesinin  birbirine yakın seviyelerde olduğu görülmektedir.

 

•Şasede güçlendirme işlemleri yapıldıktan sonra alınan hız spektrumuna   bakıldığında , 1X ve 2X titreşiminin görülmesiyle beraber 1X ve harmonikleri görülmektedir. 1X ve 2X titreşiminin görülmesi ekipmanda hizasızlık durumunun olabileceğini göstermektedir.  1X(Şaft Dönüş Hızı) ve harmoniklerinin görülmesi yatak gevşekliği durumunu göstermektedir.

•Lazerli kaplin ayar cihazı (Optalign Smart RS5 ) ile yapılan kaplin hizasızlığı kontrolü aşamasında, ekipmanda hizasızlık durumun olduğu görülmüştür.

•İleriki bölümlerde ekipmanda şase güçlendirilmeden önce ve sonra gerçekleştirilen titreşim ölçümleri ve hizasızlık durumundan önce ve sonrası yapılan titreşim ölçümlerini bulabilirsiniz.

•Bu uygulama ile çok sık karşılaşılan yapısal esneklik arızasının titreşim ölçüm ve analiz yöntemi ile nasıl tespit edileceği açıkça gösterilmiştir.

Yapısal esneklik

•Yapısal esneklik durumu  yapının bir yönde diğer yönlere göre daha rahat titreşmesidir.

•Yapının bir yöndeki rijitliği, diğer yönlere göre daha düşük olduğunda, yapı bu yönde diğer yönlere göre çok daha rahat titreşir.

•Genelde 1X(Şaft Dönüş Hızı) titreşim seviyesi, rijitliği daha düşük olan yönde, diğer yönlere göre çok daha yüksektir.

Fan arka yatak dikey yön hız spektrumu

Fan arka yatak dikey yön hız spektrumu

Fan arka yatak yatay  yön hız spektrumu

Fan arka yatak yatay  yön hız spektrumu

Yatay ile dikey arasındaki titreşim seviyeleri arasında yaklaşık olarak 7 kat fark görülmektedir.

Şase güçlendirildikten sonra fan arka yatak d dikey yönden alınan  hız spektrumu

Şase güçlendirildikten sonra fan arka yatak d dikey yönden alınan  hız spektrumu

Şase güçlendirildikten sonra fan arka yatak d yatay yönden alınan  hız spektrumu

Şase güçlendirildikten sonra fan arka yatak d yatay yönden alınan  hız spektrumu

Şase güçlendirildikten sonra fan arka yatak  dikey yönde meydana gelen trend değişimi

Şase güçlendirildikten sonra fan arka yatak  dikey yönde meydana gelen trend değişimi

Şase güçlendirildikten sonra fan arka yatak  yatay yönde meydana gelen trend değişimi

Şase güçlendirildikten sonra fan arka yatak  yatay yönde meydana gelen trend değişimi

Hizasızlık durumu

Hizasızlık durumu

Hizasızlık durumu giderildikten sonra

hizasızlık durumu giderilkdikten sornaki durum

Hizasızlık durumu giderildikten  sonra fan ön yatak  dikey yönde meydana gelen trend değişimi

Hizasızlık durumu giderildikten  sonra fan ön yatak  dikey yönde meydana gelen trend değişimi
Şasede yakalanan çatlak
şasede yakalanan çatlağın bölgesi
fanın görseli

•Alınan titreşim ölçümleri VIBXpert II adlı cihazda gerçekleştirilmiştir.

•Cihazda daha önceden Omnitrend center 2.3’te hazırlanan fabrikanın tüm ekipmanlarını içeren  rota hazırlanmıştır.

•Ölçüm görevi olarak cihazda ve yazılımda yer alan  hız spektrumu(2-800 Hz, Çizgi sayısı:3200), İvme Spektrumu(2-12800 Hz, Çizgi sayısı:51200), zarf spektrumu(2-800 Hz) gibi ölçüm görevleri kullanılmıştır. Aynı zamanda alınmış olan spektrumların zaman dalga formları da kaydedilmiştir.

•Ekipmanda meydana gelmiş olan hizasızlık durumu Lazerli kaplin ayar cihazı( Optalign Smart RS5) ile ölçülmüştür.

Optalign Smart RS5 cihazında bulunan Sweep mode ile kaplinde meydana gelen hizasızlık durumuna bakılmıştır.

VIBXpert II Titreşim Ölçüm Cihazı
Optalgn Smart RS Lazerli Kaplin Ayar Cihazı
bottom of page